Okolje in trajnost

Moja zelena kariera – na poti k trajnostnemu svetu

16. 8. 2023 avtor: Zavod Nefiks
Zavod Nefiks

Mladi si ob mednarodnem dnevu mladih, ki smo ga obeleževali 12. avgusta, želijo, da se svet poda na pot zelenega prehoda, ki bo ključnega pomena za odzivanje na svetovno podnebno krizo. Na Zavodu Nefiks opozarjajo, da zahtevajo okoljske razmere premišljene in trajnostne odločitve tudi na poklicnih področjih.

Ob mednarodnem dnevu mladih poudarjajo pomen zelenih in trajnostnih poklicev ter njihov ključni pomen pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb. V luči trenutnih razmer v Sloveniji se na Zavodu Nefiks zavedajo, da so ravno klimatske razmere in podnebne spremembe tudi vzrok za okoljske krize, s katerimi se Slovenija sooča danes.

Uspešen prehod v bolj zelen svet bo odvisen od razvoja zelenih znanj in spretnosti prebivalstva. Zelene spretnosti so “znanje, sposobnosti, vrednote in stališča, ki so potrebni za življenje v trajnostni in z viri gospodarni družbi,” so v letošnji poslanici z naslovom Zelene veščine za mlade – na poti k trajnostnemu svetu, ob mednarodnem letu mladih zapisali Združeni narodi.

Ne moremo ignorirati dejstva, da so poplave postale vse pogostejše in intenzivnejše. Ekstremne vremenske razmere povzročajo številne nepredvidljive in uničujoče naravne katastrofe, ki imajo dolgoročne posledice za okolje, infrastrukturo ter gospodarstvo. Vzrok za te nenavadne vremenske pojave je neposredno povezan z neodgovornim odnosom do našega okolja in naraščajočim prekomernim izpustom toplogrednih plinov.

Zeleni poklici predstavljajo vodilno pot pri boju proti podnebnim spremembam. Svet potrebuje strokovnjake, inovatorje ter vizionarje, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Ti poklici se ukvarjajo neposredno z reševanjem okoljskih problemov, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, recikliranje, trajnostna gradnja, trajnostno kmetijstvo in še mnogo več. Zelene kompetence in spretnosti so pomembne za vse ljudi, imajo pa večji pomen za mlade, saj bodo ti k zelenemu prehodu prispevali dlje časa.

Na Zavodu Nefiks verjamejo, da imata lahko trajnostni pristop in zeleni poklici prihodnosti ključno vlogo pri premagovanju negativnih posledic podnebnih sprememb, zato so njihov osrednji dogodek, ki bo potekal na več kot 40 srednjih šolah po Sloveniji – Nefiks karierni dan 2024, naslovili kot “Moja zelena kariera“. Na dogodku bodo srednješolcem nudili vpogled v zelene poklice, trajnostno gospodarstvo ter možnosti, ki se ponujajo v tej pomembni in hitro rastoči panogi.

Skrb za naš planet in prehod v zeleno in trajnostno prihodnost je naloga, v kateri moramo sodelovati vsi, tudi na poklicnem, ne le zasebnem področju,” pa misel ob minulem mednarodnem dnevu mladih sklene Nives Felić, mladinska delavka na Zavodu Nefiks.

Kontaktna oseba: Nives Felić, nives.felic@nefiks.si, 041 404 559.
Več informacij o Zavodu Nefiks | www.talentiran.si | nefiks@nefiks.si | nefiks@nefiks.si | 040 698 915 |FB: Zavod Nefiks | IG: zavodnefiks