Aktivno državljanstvo

Moje volitve – moja EU!

8. 3. 2024 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih
plakat

Si star_a med 18 in 23 leti? Te zanima aktivno državljanstvo, umetniške metode dela ter razvoj sveta okoli nas? Bi se rad_a udeležila mednarodnih delavnic v Italiji, Avstriji in Belgiji?

Društvo Humanitas in KUD Tranformator mlade vabita na predstavitev njihovega mednarodnega Erasmus + projekta, kjer bodo skozi dinamično delavnico gledališča za družbene spremembe naslavljali dve pomembni temi: podnebno krizo in migracije.

Prijave na predstavitveni dogodek zbirajo na povezavi in na e-naslovu neva@humanitas.si!

Prek projekta Moje volitve, moja EU (My Election, my EU) si želijo letos okrepiti evropsko aktivno državljanstvo in spodbuditi mlade k udeležbi na volitvah poslancev in poslank v Evropski parlament. V ta namen si želijo zbrati skupino mladih iz Slovenije, ki bo sodelovala pri projektu, v katerem bodo sodelovali tudi mladi iz Italije, Avstrije, Češke in Poljske.

Društvo Humanitas in KUD Transformator organizirata interaktivno predstavitev projekta, na kateri bodo mladim udeležencem in udeleženkam med 18. in 22. letom starosti predstavili vse potrebne informacije in jim omogočili vpogled v izkustvene umetniške metode dela, ki jih bomo uporabljali tekom celega projekta. 

Izbrani udeleženci in udeleženke bodo nato tekom projekta v sklopu različnih večdnevnih delavnic v Italiji, Avstriji in Belgiji krepili svoje znanje o tematikah podnebne krize in migracij, s katerimi se sooča EU na dnevni ravni. Delavnice bodo z uporabo ustvarjalnih umetniških metod okrepile ne le znanje o omenjenih tematikah v EU, ampak predale udeležencem in udeleženkam tudi pomembne veščine samo-izražanja, aktivizma in zagovorništva.

Projekt Moje volitve, moja EU (My Election, my EU) je sofinanciran s strani Evropske unije (ID številka KA220-YOU-496A37C1). Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.