Izobraževanje / Mladinski sektor

Mreža KROJ bogatejša za bazen mladinskih kariernih izvajalcev

22. 11. 2023 avtor: Zavod Nefiks
plakat

Bazen mladinskih kariernih delavcev deluje v okviru Mreže KROJ, vanj pa so vključeni izvajalci kariernih aktivnosti v organizacijah članicah. To so aktivni mladinski karierni svetovalci, izvajalci kariernih delavnic in mladinski delavci, ki v svoje mladinske organizacije vnašajo karierne aktivnosti.

Namen bazena je vzpostaviti skupnost, kjer se deli znanje s področja mladinskega kariernega dela in dobre prakse, v prihodnosti pa se bodo na bazen izvajalcev aktivnosti lahko obračale tudi druge organizacije, ki bodo te storitve potrebovale.

V bazenu so izkušeni mladinski karierni delavci, kriteriji za vstop v bazen pa so sledeči:

Oseba, ki želi biti v bazenu, mora izpolnjevati osnovni kriterij:

in vsaj še enega od naštetih kriterijev:

Mladinsko karierno delo je posebna oblika kariernega dela z mladimi, ki ne temelji zgolj na svetovanju, pač pa v običajne aktivnosti organizacij vnaša karierni vidik. Tako mladi udeleženci o svoji prihodnosti ne razmišljajo le s svetovalcem ali pa na kariernih delavnicah, temveč mimogrede, ko so udeleženi v drugih mladinskih aktivnostih, skozi katere preizkušajo, kaj jim ustreza in na katerih področjih lahko in radi razvijajo svoje kompetence.

Mreža KROJ je odprta za sodelovanje z novimi članicami! Vse zainteresirane organizacije vabimo, da svoj interes za članstvo izrazijo na info@mreza-kroj.si.