Neformalno izobraževanje

Mreža KROJ skrbi za usposabljanje mladinskih kariernih izvajalcev

14. 5. 2024 avtor: Zavod Nefiks

Mreža KROJ, ki jo sestavlja že 11 organizacij mladinskega sektorja na območju MOL, vsako leto poskrbi za to, da se v mladinskem sektorju krepi in ohranja usposobljenost za mladinsko karierno svetovanje. V ta namen vsako leto organizira Usposabljanje za mladinske karierne svetovalce, ki je namenjeno mladinskim delavcem in mladim, ki bi radi spoznali osnove kariernega svetovanja, v svoje aktivnosti z mladimi pa vnašali karierne elemente. Mladi pa se lahko na mladinske karierne svetovalce Mreže KROJ obrnejo za karierni posvet. 

Mladinsko karierno svetovanje se od klasičnega kariernega svetovanja razlikuje po tem, da je osredotočeno na to, kako lahko mladi za kariero potrebne kompetence razvijejo in dopolnijo znotraj mladinskega sektorja in obšolskega udejstvovanja. Osredotoča pa se tudi na razmisleke o izobraževalnih izbirah, ki posameznika vodijo do poklica in življenjskega stila, ki mu najbolj ustreza.

Izvajalka usposabljanja, psihologija in mladinska delavka Martina Mrakovčić dodaja:

Mladi in mladinski delavci skozi mladinske aktivnosti skupaj odkrivajo svoje interese in sposobnosti, usposabljanje pa jim da znanje, kako vse to prepoznati in osmisliti. Želimo si, da bi mladinski karierni delavci karierno delo, pa tudi svetovanje, vnašali v vse redne mladinske aktivnosti”.

Tudi letos so usposobljeni mladinski karierni svetovalci že pričeli delovati v svojih organizacijah, zato se lahko mladi nanje kadarkoli obrnejo za karierni nasvet, prijavijo pa se lahko tudi na karierni posvet, ki pa ga za Mrežo KROJ opravljajo svetovalci z nekoliko daljšim stažem. 

Dodana vrednost Usposabljanja je tudi v tem, da se udeleženci povežejo v skupnost bazena mladinskih kariernih izvajalcev, saj so zadnji dan usposabljanja teme širše, vabljeni so gostje iz gospodarstva in zavoda in agencij za zaposlovanje, udeležijo pa se ga tudi mladinski karierni delavci, ki so usposabljanje že opravili v preteklih letih. Znotraj bazena udeleženci izmenjujejo dobre prakse, pripravljajo aktivnosti za druge mlade, predvsem pa spodbujajo drug drugega k vsakodnevnemu mladinskemu kariernemu delu. 

Udeleženec usposabljanja Tadej, 23, zdaj mladinski karierni delavec, je povedal:

Bilo je zelo prijetno, a tudi zelo uporabno usposabljanje, ki te vsekakor opremi z osnovami mladinskega kariernega dela, ki jih lahko potem sam ali pa s pomočjo bazena, nadgrajuješ. 

Po opravljenem usposabljanju sodelujoči pridobijo potrdilo o usposobljenosti za mladinskega kariernega delavca, po opravljeni kratki nalogi pa so sprejeti v bazen mladinskih kariernih delavcev. 


Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih.

Je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot.