Mladinski sektor

Mreža MaMa razvija digitalno orodje za spremljanje mladinskega dela

31. 8. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa
tablica

Zavod Mladinska mreža MaMa, nevladna mrežna organizacija, ki združuje 55 mladinskih centrov v Sloveniji, razvija nacionalno digitalno orodje za spremljanje, zagotavljanje kakovosti in merjenje učinkov mladinskega dela.

Digitalno orodje že vsebuje osnovne podatke v obliki osebnih kartic vseh nevladnih in drugih organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji, z namenom spremljanja projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo skupaj z mladimi. Organizacije bodo v kratkem dobile polni dostop do orodja in začele z beleženjem aktivnosti. V drugi polovici septembra, ko bo orodje javno dostopno, pa bodo organizirana tudi usposabljanja za uporabo orodja, beleženje, spremljanje in obdelavo podatkov.

Do sedaj je v fazi razvoja podatke o svojih aktivnostih v orodje vneslo 30 organizacij mladinskega sektorja in nekaterih NVO. Podatki so pokazali, da organizacije s svojimi aktivnostmi naslavljajo zelo širok spekter področij, ki so del mladinskega dela in pomembno prispevajo k osebnostnemu razvoju posameznika ter lokalne skupnosti, v kateri ta deluje. Največ izvedenih aktivnosti je je naslavljajo področje dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti in inovativnosti.

Sledijo aktivnosti neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, za njimi pa aktivnosti, ki spodbujajo dostop mladih do trga delovne sile in razvoj njihove podjetnosti. Aktivnosti se najpogosteje izvajajo v obliki delavnici, usposabljanj in več dni trajajočih taborov. V aktivnosti organizacije je največ vključenih mladih v starostni skupini od 15. do 29. leta, največ pa mladih med 16. in 18. letom.

Razvito orodje, ki bo za splošno uporabo dostopno v jesenskem času, bo z zbranimi podatki o učinkih mladinskega dela, ki jih izvajajo mladinske organizacije, doprineslo k večji prepoznavnosti in priznavanju mladinskega dela v družbi.

Projekt poteka v sklopu digitalizacije nevladnega sektorja. V konzorciju sodelujejo Mreža MaMa, IPM Inštitut za politični menedžment in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.