Mladinski sektor

MSS izvolil novo vodstvo

18. 10. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije

Na 49. seji Zbora MSS so delegati vseh organizacij članic MSS izvolili novo vodstvo, ki bo svoj mandat nastopilo s 1. decembrom. Za predsednico Mladinskega sveta Slovenije je bila izvoljena Eva Kotnik, kandidatka Zveze slovenske podeželske mladine. S predsedniškega mesta se po dveh letih vodenja MSS-ja poslavlja Miha Zupančič (Zveza ŠKIS).

Podpredsedniške funkcije so prevzeli naslednji predstavniki mladinskih organizacij:

V Nadzorni odbor MSS je bil izvoljen Vid Jereb (Mladi forum SD).

Novo izvoljena predsednica Eva Kotnik je ob pridobitvi nove funkcije povedala:

»Kot predsednica si bom še naprej prizadevala, da bomo mladi prepoznani in upoštevani kot enakovredni in enakopravni akterji v procesih sooblikovanja družbe, v kateri živimo. Zavzemala se bom za medsebojno povezovanje in sodelovanje organizacij članic, saj bomo le tako lahko dosegli, da bo Mladinski svet Slovenije deloval v svoji polni moči in tako prepoznan kot ključen sogovornik v debatah, ki zadevajo mlade.«

Novo vodstvo uradno pričenja svoj mandat decembra letos, trajal pa bo 2 leti.