Mladinski sektor

MSS o koalicijski pogodbi

11. 9. 2018 avtor: Uredništvo

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, pozdravlja, da je koalicija upoštevala predloge glede izboljšanja položaja mladih, in pričakuje, da bo Slovenija čimprej dobila operativno vlado, ki bo zagotavljala, da zapisani predlogi ne bodo ostali le črka na papirju.

Koalicijska pogodba se v posebnem poglavju osredotoča na izboljšanje položaja mladih na področju zaposlovanja, stanovanjske problematike in participacije. Preberi, kakšne predloge je za sooblikovanje prihodnosti mladih podal Mladinski svet Slovenije.

Več