Aktivno državljanstvo / Mladinsko delo

MSS objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti

6. 5. 2019 avtor: Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet lokalne skupnosti (MSLS) je krovna mladinska organizacija na lokalni ravni, ustanovljena po Zakonu o mladinskih svetih, ki združuje mladinske organizacije v posameznem lokalnem okolju. Deluje kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot nacionalnih mladinskih organizacij. Glavna naloga mladinskega sveta je zastopanje interesov mladih v lokalni skupnosti ter spodbujanje uresničevanja idej in potreb mladih v lokalni skupnosti.

V namen krepitve vloge ter širitve delovanja področij MSLS-jev, Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje podporo projektom, ki bodo naslavljali naslednje teme:

Prijavijo se lahko vsi registrirani mladinski sveti lokalnih skupnosti v Sloveniji.

Rok za oddajo koncepta projekta je 30. maj 2019 do polnoči. MSLS-ji, ki bodo pravočasno oddali prijavo koncepta projekta in katerih predstavnik se bo udeležil usposabljanja za MSLS-je, bodo upravičeni do oddaje končne prijave projekta. Rok za končno prijavo projekta je 30. junij 2019 do polnoči. Koncept in (kasneje) izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov petra.miklauzic@mss.si. Nepopolno izpolnjene prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam, prijavnice poslane po roku ne bodo veljavne. 

Usposabljanje za MSLS-je bo potekalo od 14. do 16. junija 2019, udeležba na usposabljanju je za vse prijavitelje obvezna. Na usposabljanju bodo izkušeni trenerji izvajali pomoč pri pisanju projektne prijave ter pri načrtovanju aktivnosti.

Preko razpisa bodo podprli projekte minimalno 6 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v skupni vrednosti do 6.500 EUR v bruto znesku. MSS bo posameznemu projektu namenil največ 1.100 EUR v bruto znesku

Celotno besedilo razpisa in prijavnico najdete tukaj, osnovne informacije (katere so zaželjene projektne aktivnosti, kaj omogočajo dodatne točke pri razpisu in trajanje projektov) pa tu.