Mladinsko delo

MVP usposabljanja ponovno v Krškem in Celju

26. 3. 2021 avtor: Zavod za mladino in šport Krško

Po tem, ko so v letu 2020 – delno v živo, delno online – izvedli in uspešno zaključili MVP usposabljanja v Krškem, Celju in Črnomlju ter do »najboljše verzije samega sebe« pomagali skupno 23 udeležencem, so v marcu 2021 ponovno pričeli z MVP usposabljanji v živo v Krškem in Celju. Tokrat je vključenih 17 udeležencev, ki so trenutno na sredini prvega dela brezplačnega usposabljanja, v skupnem trajanju 200 ur.

Cilj projekta MVP – Mladi v  praksi, ki ga skupaj s prijaviteljem Mladinskim centrom Krško, izvajata še konzorcijska partnerja Celjski mladinski center in Mladinski center Bit iz Črnomlja, je v obdobju izvajanja projekta, od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021,  vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij: Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Usposabljanje je razdeljeno na dva sklopa: Spoznavam se in Predstavim se. Preko inovativnih pristopov in delavnic v prvem sklopu najprej spoznavajo samega sebe skozi: nevrolingistično programiranje (NLP), javno nastopanje in kreativno pisanje, v drugem sklopu pa se naučijo predstaviti same sebe skozi: računalniško opismenjevanje, uporabo družabnih omrežij v marketinške namene, pripravo predstavitvenega videa in izvedbo osebnega projekta.

Mladim želijo preko usposabljanja okrepiti kompetence in dodati nova znanja ter ob koncu projekta doseči, da se bo najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposlilo. Vse udeležence projekta nameravajo vključiti v platformo beleženja kompetenc pridobljenih skozi prostovoljsko delo in v praktični preizkus preko prostovoljnega mladinskega dela. Preko organizacije okroglih miz z odločevalci pa vključiti vse udeležence projekta tudi v aktivno podajanje pobud za spremembe ukrepov za zaposlovanje mladih.

V košarki pomeni kratica MVP (angl. most valuable player) košarkarja, ki je najbolj koristil svoji ekipi. Zato ni naključje, da je kratica projekta Mladi v praksi prav MVP, skozi projektne aktivnosti želijo namreč mlade dodatno usposobiti, da bodo lažje zaposlijivi.

Vir: Mladinski center Krško