Mladinski sektor / Organizacije za mlade

Na Klubu Mreže MaMa o načrtih za 2024

18. 3. 2024 avtor: Mladinska mreža MaMa
klub Mreže MaMa

Uvodoma je na Klubu potekal Zbor MaMa 2024, na katerem je bilo prisotnih 28 predstavnikov mladinskih centrov iz celotne države. Zbor MaMa je med drugim pregledal zaključno poročilo za leto 2023, potrdil finančno poročilo za 2023 ter višino članarine za leto 2024. Poleg tega je Zbor MaMa za nadomestnega člana za Strokovnega svet MaMa imenoval Bora Kirna iz Mladinske postaje Moste in se seznanil da je nadomestna članica zainteresirane javnosti Sveta MaMa postala Špela Pučnik, ki jo je kandidiral Mladinski center Dravinjske doline.

V nagovoru je direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, poudarila pomen takšnih srečanj, na katerih prihaja do konstruktivne izmenjave mnenj in pozvala k aktivnemu sodelovanju pri (so)oblikovanju predlogov za prihodnja srečanja in delovanje. Zbranim je predstavila tudi letni delovni načrt za 2024.

Ključni projekti v letu 2024 so:

Vodja projektov pri Mreži MaMa Nežka Agnes Vodeb je zbranim podrobneje predstavila predstavila dogodek EYE Brežice 2024 in spodbudila vse sodelujoče, da se dogodka udeležijo z mladimi, saj jim bo tam namenjen prostor in čas za druženje pa tudi izmenjavo idej o tem, kakšno Evropo si želijo v prihodnosti. Dogodek bo potekal štiri dni, od 23. do 26. maja 2024.

Prvi dan Kluba MaMa se je nato posvetili spremembah pri SAZAS in IPF ter obveznostim mladinskih centrov, pa tudi ugodnostim, ki jih lahko uveljavljajo. Te sta predstavili Urška Orehek (SAZAS) in Katarina Kladnik (IPF). Najbolj aktualno je bilo vprašanje, ali si lahko mladinski centri izborijo dodatne ugodnosti ob že sklenjenih sporazumih. Da bodo pri svojem delu kar najbolj informirani, jih bo Mreža MaMa članice v prihodnje še podrobneje seznanjala s tem, kakšne ugodnosti lahko koristijo.

Delavnice kot priložnost za izmenjavo mnenj in dobrih praks

V popoldanskem delu so sledile delavnice, namenjene izmenjavi mnenj in izkušenj. Na eni od teh smo na temo Duševno zdravje mladih govorili s psihologom Maticem Muncem. Poudaril je ključne korake, ki so pomembni za mladinske delavce, zbrani mladinski delavci so delili svoje izkušnje in se strinjali, da je takšna oblika izmenjave zelo dobrodošla ter si v prihodnje želijo več takšnih priložnosti za bolj neformalno izmenjav izkušenj.

Delavnica s psihologom Maticem Muncem o duševnih stiskah pri mladih.

Drugi dan Kluba MaMa je bil namenjen primerom dobrih praks, pri čemer so člani in članice dobili priložnost, da predstavijo svoje projekte in ideje. Matjaž Vodeb iz Zavoda Bob je sprožil zanimivo razpravo o radikalizaciji jo vodil v refleksijo med mladinskimi delavci in se navezal na projekt, ki je naslavljal prav to problematiko. Mladim so dali prostor in možnost, da sami povedo, kako sami vidijo in občutijo radikalizacijo.

Predstavitev virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške Kor-net.

Aljaž Kitak (Mladinski kulturni center Slovenj Gradec) pa je predstavil projekt Kor-net, kot so poimenovali virtualni mladinski inkubator Koroške. Ker regija, v kateri delujejo, razvojno zaostaja za preostalim delom države, so s projektom nasloviti tudi beg možganov iz regije. Zbrali so dobre prakse tako iz Slovenije kot tudi tujine in se vprašali, kako lahko mladinski sektor pripomore k razvojnemu napredku regije. Ob zaključku predstavitve projekta je izpostavil velik pomen sodelovanja vseh akterjev v mladinskem sektorju.