Vključenost

Na Ministrstvu za pravosodje o kazenskopravnem sistemu za mladoletnike

24. 6. 2022 avtor: Uredništvo
Na Ministrstvu za pravosodje o kazenskopravnem sistemu za mladoletnike

Na Ministrstvu za pravosodje v tem tednu potekajo aktivnosti v okviru projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, ki ga za Ministrstvo za pravosodje izvajata Svet Evrope in Evropska unija.

Namen projekta, ki bo predvidoma končan v prvi polovici prihodnjega leta, je ugotoviti pomanjkljivosti obstoječega kazenskopravnega sistema za mladoletnike, ter pridobitev podlag za njegovo izboljšanje, v skladu z najnovejšimi evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami primerljivih držav. Prav tako želi projekt vzpostaviti sistem ustreznega izobraževanja in usposabljanja tistih, ki pri kazenskopravni obravnavi mladoletnikov sodelujejo.

V sodelovanju z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poteka analiza vrzeli v obstoječi ureditvi mladoletniškega kazenskopravnega sistema, ter analiza sodne in državnotožilske prakse v konkretnih primerih. Pripravljena bo tudi primerjalna študija evropskih standardov in obetavnih praks s priporočili za preureditev področja v Republiki Sloveniji.

Vir: gov.si