Organizacije za mlade / Vključenost

Na MKC Maribor se ustanavlja podporna skupina za LGBTQIA+ mlade

12. 1. 2021 avtor: MKC Maribor

Mladinski kulturni center Maribor in Maribor skozi rožnata očala od februarja naprej vsak drugi ponedeljek med 17. in 19. uro vabita na obisk (medvrstniške) podporne skupine za LGBTQIA+ osebe med 15. in 29. letom.

MKC Maribor v sklopu programa Maribor skozi rožnata očala že več let zapored izvaja vikend delavnico Samorogov roadtrip, ki je namenjena LGBTQIA+ mladim. Na delavnici z udeleženci ustvarijo varen prostor za spoznavanje, pogovor, druženje in tako izgrajujejo skupnost. Z začetkom novega leta so se zato odločili, da se odzovejo na številne želje mladih in začnejo z rednim izvajanjem podporne skupine za LGBTQIA+ mlade.

Skupina je namenjena vsem mladim, ki se identificirajo z LGBTQIA+ ali svojo spolno usmerjenost in/ali spolno identiteto raziskujejo, pri tem pa bi si želeli podporo, pogovor, druženje, izmenjavo mnenj in informacij s svojimi vrstniki.

Delovanje skupine bo temeljilo na ustvarjanju varnega, spoštljivega in odprtega prostora za vse. Skupino bosta s svojimi izkušnjami dela z LGBTQIA+ mladimi podpirali Nina Vareško in Tanja Veber. Srečanja bodo potekala vsak drugi ponedeljek med 17. in 19. uro – trenutno preko Zoom-a, takoj ko bo to mogoče, pa v živo v prostorih MKC Maribor. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 8. 2. 2021.

Za lažje oblikovanje skupine, so obvezne predhodne prijave. Prijavite se lahko do četrtka, 4. 2., na tej povezavi.

O izvajalkah:

Tanja Veber je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, mladinska delavka, aktivistka na področju človekovih pravic in trenerka v neformalnem izobraževanju z večletnimi izkušnjami dela v mladinskem sektorju. Tekom let je pridobila bogate izkušnje tako na področju vodenja različnih skupin kot pri delu s posamezniki. Njeno delo na mladinskem področju obsega tudi vključevanje oseb z migrantskim ozadjem, LGBTQIA+ osebe in druge mlade z manj priložnostmi. 

Nina Vareško je univerzitetna diplomirana psihologinja z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva – smer duševno zdravje. V dvanajstih letih delovnih izkušenj je vodila številne pogovorne in svetovalne skupine, izvajala predavanja in seminarje ter vodila vsebinsko raznolike senzorično – kreativne delavnice.  Večino svojih delovnih izkušenj si je pridobila na področju dela z ranljivi skupinami kot so brezposelni, brezdomni, socialno ogroženi, ljudje s težavami v duševnem zdravju in LGBTQIA+.

Dodatne informacije, pomisleke in ideje so na voljo na tanja.veber@gmail.com.

Vir: Mladinski kulturni center Maribor