Mlade družine / Prostovoljstvo

Na prvem mestu človek

4. 5. 2023 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje
mladinski center prlekije

Mladinskemu centru Prlekije-PC NVO, so. p. katerega delovanje letos poteka že 29 let, je uspelo
vzpostaviti avtonomni, neodvisen ustvarjalni kompleks na slovenskem podeželju, za vse generacije iz
ožjega in širšega območja vključno z mednarodno udeležbo, kjer delujejo na vsebinsko zelo različnih
področjih.

Nedavno so tako organizirali delovni posvet, ki je obravnaval tukajšnjo delovanja na socialno-varstvenem, zdravstveno-preventivnem in humanitarnem področju ter celoletno dejavnost Centra za družine, na katerem so sodelovali tudi CSD Pomurja, zastopali sta Nina Cigut in Mojca Strnišnik, predstavnica DU Ljutomer Dragica Ficko ter predstavnici MS Ljutomer Tadeja Muršič in Tamara Brumen.

Predstavljeno je bilo izvajanje vsakodnevnega deljenja živil in druge pomoči socialno ogroženim iz celotnega območja LAS Prlekija, katerih potrebe iz dneva v dan naraščajo, trenutno dnevno razdelijo tudi do 100 paketov. Izrečena je bila javna pohvala vsem v projektu sodelujočim družbeno odgovornim trgovskim podjetjem ter predanim prostovoljcem.

Nakazane so bile nekatere rešitve za prihodnost, vključno z odločnejšo podporo države in lokalnih skupnostih pri teh nujno potrebnih aktivnostih. Prisotnim je bil predstavljen samoiniciativni pilotski projekt MCP-ja »Zavetišče za žrtve nasilja« ,kjer se lahko žrtve takoj po nasilju zatečejo in nekajdnevno bivajo, dokler potem pristojne službe ne uredijo razmer.

Franc Novak, prostovoljec