Mladinski sektor / Neformalno izobraževanje

Na sever po izkušnje in znanje

7. 11. 2022 avtor: Celjski mladinski center
skupina mladih

V oktobru se je Celjski mladinski center udeležil usposabljanja Cherry on the cake (na Švedskem) in Democracy reloading (na Norveškem).

Cherry on the Cake

V okviru projekta Cherry on the Cake so skupaj s partnerji odkrivali načine kako bolje razumeti in poglobiti potencial mladinskih izmenjav in ostalih projektov v okviru Evropske unije. Aktivnosti v okviru projekta Cherry on the Cake so potekale od 3. do 6. oktobra 2022 v mestu Malmo na Švedskem. Projekta se je udeležilo 20 udeležencev iz Švedske, Francije, Albanije, Madžarskem Hrvaške, Slovenije in Turčije. Eden izmed ključnih ciljev je bil kako spisati mladinsko izmenjavo in kako prepoznavati potrebe mladih v lokalni skupnosti.

Democracy Reloading

V projektu Democracy Reloading pa so spoznavali kako lahko v lokalni skupnosti okrepijo aktivno odločanje in aktivno participacijo mladih znotraj lokalne skupnosti in širše. Aktivnosti v okviru projekta Democracy Reloading so potekale od 9. do 14. oktobra 2022 v mestu Oslo na Norveškem. V okviru projekta so spoznali tudi aplikacijo, ki bo v pomoč mladim pri razvijanju njihovih kompetenc na področju odločanja, kot tudi razumevanja demokracije v širšem kontekstu. Več o projektu si lahko preberete tukaj.