Finance / Znanost

Na voljo je osem milijonov evrov za mlade znanstvenike

4. 3. 2019 avtor: Uredništvo

Na razpis za spodbujanje mladih raziskovalcev, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavilo 13. julija 2018, je v roku prispelo 85 vlog. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je izbrala v sofinanciranje 47 vlog, v skupni vrednosti 8.069.148,00 EUR, od tega je 28 projektov iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 19 projektov iz kohezijske regije Zahodna Slovenija. Za posamezni projekt je namenjenih nekaj več kot 171.000 evrov.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Na ta način se posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Po besedah ministra Pikala, so “namenjena sredstva  usmerjena v medsebojno oplajanje izkušenj in znanj z gospodarstvom. 
Posebno pozornost namenjamo raziskovalkam in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. Tako aktivno spodbujamo vračanje mladih znanstvenikov in znanstvenic, ki s svojim znanjem in izkušnjami bogatijo slovensko družbo.”

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Rezultati javnega razpisa so objavljeni na spletni strani MIZŠ.

 Vir in foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport