Finance

Na voljo nove štipendije Ad futura

6. 1. 2019 avtor: Uredništvo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v decembru objavil deset razpisov štipendijskih programov Ad futura v vrednosti dobrih 4,1 milijona evrov. Razpisi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in obratno. Namen štipendijskih programov Ad futura je tudi izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v domovino. Na voljo so naslednje štipendije:

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020 v vrednosti tri milijone evrov so namenjene štipendiranju dodiplomskega in podiplomskega študija na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala. Rok prijave je 15. april 2020.

Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini v vrednosti 450.000 evrov. Rok prijave je od 20. januarja do porabe sredstev, a najdlje do 30. oktobra 2020.

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019 v vrednosti 250.000 evrov so namenjena študijskim obiskom dijakov od 1. septembra in študentov od 1. oktobra, pri čemer se mora obisk dijaka začeti najkasneje do vključno 31. avgusta 2020, obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. septembra 2020. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. septembra 2020.

Štipendije za program Fulbright za leto 2021 v višini 130.000 evrov so namenjene slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 28. septembra 2022.

Štipendije na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA za leto 2020. Štipendije, vredne 4000 evrov, je deležen le en slovenski dijak. Rok prijave je do porabe sredstev oz. najdlje do 1. junija 2020.

Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute v višini 31.500 evrov je namenjeno sofinanciranju enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja v študijskem letu 2020/2021. Rok prijave je 31. marec 2020.

Štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2020/2021 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Vrednost razpisa je 55.000,00 evrov. Rok za prijave je petek, 29. maj 2020.

Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana pri nas za leto 2020 v znesku 150.000 evrov, je možno prijaviti do porabe sredstev oz. najdlje do 30. junija 2020.

Za štipendije za podiplomski študij iz naravoslovja, tehnike in medicine državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 v vrednosti 8400 evrov se je možno prijaviti do 31. avgusta 2020.

Štipendije za izobraževanje državljanov Palestine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2019 v vrednosti 100.000 evrov so namenjene Palestincem za podiplomski študij. Prijaviti se je možno do porabe sredstev ali podelitve teh štipendij oziroma najdlje pet let.

Več informacij in objave vseh aktualnih razpisov najdete tukaj.

Vir: STA
Foto: Pixabay