Finance / Mladinski dialog

Načrt organizacij mladinskega sektorja za naslednjo finančno perspektivo

4. 7. 2019 avtor: Zavod Nefiks

Obdobje črpanja kohezijskih sredstev 2014 – 2020 se bliža koncu, zato tudi organizacije mladinskega sektorja Mestne občine Ljubljana usmerjajo pogled v naslednjo finančno perspektivo. S tem namenom sta Urad za mladino MOL in Zavod Nefiks konec maja 2019 organizirala posvet Kohezijska politika 2021 – 2027 in mladinske organizacije MOL, ki so se ga udeležile organizacije mladinskega sektorja MOL. Posveta se je udeležilo 30 predstavnikov 28 različnih organizacij. Cilj posveta je bil seznanitev s prioritetami nove perspektive 2021 – 2027 in priprava skupnih predlogov odločevalcem.

Posveta so se udležili tudi predstavniki:

Ti so izrazili svoje mnenje in želje glede naslednje kohezijske sheme, najbolj informativno predstavitev pa jim je podal Bojan Suvorov, ki je osvetlil sam postopek sprejemanja kohezijske sheme ter poudaril vlogo nosilnih ministrstev pri pripravi dokumentov. Organizacije je spodbudil k združevanju in skupnem delovanju v smeri ciljev, ki so vsem skupni ter prispevajo k razvoju Slovenije.

Na posvetu so sodelujoči oblikovali predloge s področij, na katerih želijo organizacije mladinskega sektorja delovati v prihodnji finančni perspektivi, glede na naslednje postavljene cilje:

Na podlagi rezultatov posveta in dopolnitvah, ki so jih prispevale mladinske organizacije, so sestavili dokument, ki bo podlaga za nadaljnje komunikacije z ministrstvi. Dokument je tudi zapis skupnih ciljev, katerim bodo mladinske organizacije sledile in težile ne glede na samo razporejanje sredstev v naslednjem kohezijem obdobju. Dosegljiv je tukaj