Prostovoljstvo

Podeljena priznanja v natečaju Naj prostovoljec/-ka leta 2022

27. 10. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
plaketa naj prostovoljec

Danes, 27. oktobra 2023, je v Predsedniški palači v Ljubljani potekala zaključna prireditev natečaja Naj
prostovoljec/-ka leta 2022, na kateri so bila podeljena priznanja in t.i. Naj nazivi izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Mladinski svet Slovenije (MSS) je tako že enaindvajsetič podelil priznanja v
natečaju in pripravil zaključno slovesnost, ki jo je gostila predsednica RS dr. Nataša Pirc Musar. Podelitev je povezoval Rok Bohinc, za glasbeno popestritev pa so poskrbele dame iz skupine Bepop.

V natečaj je letos prispelo 65 prijav, 15 za projekte in 50 za posameznike. Komisija je med njimi izbrala nosilce naslednjih nazivov oz. priznanj: Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19 let, od 20 do 29 let in nad 30 let), naziv Naj prostovoljski projekt, posebej pa še naziva Naj mladinski voditelj in Naj mladinski projekt ter tri priznanja za posebne dosežke. Poleg predsednice RS sta pri podelitvi sodelovali tudi predsednica MSS Eva Kotnik in predstavnica lanskoletnih dobitnikov nagrade Naj prostovoljski projekt 2021.

Naj prostovoljka v starosti do 19 let je postala Larisa Brumen. Priznanje je prejela zaradi svojega
prizadevnega prostovoljnega dela, ki ga je izvajala pod okriljem Mladinskega sveta Ljutomer. Njeno
prostovoljno delo je pripomoglo k spodbujanju aktivne udeležbe mladih v lokalni skupnosti, hkrati pa je s
svojim delom pomembno prispevala k boljšemu počutju in razvoju mladih v svoji skupnosti. Naj prostovoljec v starosti do 19 let pa je postal Matic Štemberger. Priznanje je prejel za svoje izjemno vsestransko prostovoljno delo v Srednji tehniški šoli Koper. Njegova sposobnost organizacije in motivacije je pomembno vplivala k izboljšanju življenja in razvoja mladih v njegovi skupnosti. Matic predstavlja zgled prostovoljcem v svoji starostni kategoriji in je pomembno prispeval k razvoju veščin mladih.

Naj prostovoljka v starosti do 29 let je postala Lina Buršič, in sicer zaradi svojega prizadevnega prostovoljnega dela, ki ga je izvajala pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji. Njeno prostovoljno delo je
pripomoglo k spodbujanju aktivne udeležbe mladih v lokalni skupnosti, hkrati pa je s svojim delom
pomembno prispevala k boljšemu počutju in razvoju mladih. Naj prostovoljec v starosti do 29 let je postal Domen Bolta. Priznanje si je zaslužil s svojim aktivnim in predvsem raznolikim prostovoljstvom na lokalni ravni. Njegovo delo je pomembno prispevalo k izboljšanju lokalne skupnosti in ustvarjanju pozitivnih sprememb.

V kategoriji nad 30 let pa sta nagrado za Naj prostovoljca/-ko leta 2022 prejela Anton Mlinarič in Justina
Cvetko. Anton
je nagrado prejel za svoje dolgoletno humanitarno delo na področju zdravljenja odvisnosti od alkohola, ki ga je izvajal v okviru Kluba zdravljenih alkoholikov Aljažev hrib Celje. Njegova predanost in
strokovnost sta ključno vplivala na okrevanje številnih posameznikov, ki se spopadajo z odvisnostjo. S svojim delom je pomagal oblikovati in izvajati programe zdravljenja ter izboljšal kakovost življenja ljudi, ki so se soočali z odvisnostjo. Justina je prejela priznanje za svoje dolgoletno prostovoljno delo na področju športa v okviru Medobčinskega društva delovnih invalidov Maribor. Njeno delo je pripomoglo k omogočanju športnih priložnosti in vključevanju invalidnih oseb v športne aktivnosti. S svojimi aktivnostmi je imela pozitiven vpliv na razvoj športa za invalide in številnim posameznikom omogočila, da dosežejo svoje športne cilje.

MSS je podelil še tri priznanja za posebne dosežke, in sicer društvu Koroški medgeneracijski center, Zavodu za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje ter Hani Lobnik. Prostovoljke Koroškega medgeneracijski center so prejele priznanje za izjemno vzpodbujanje prostovoljstva na Koroškem prek svojega raznolikega dela v okviru Društva koroški medgeneracijski center. Njihovo delo je pomembno vplivalo na vzpostavljanje povezav med različnimi generacijami in spodbujanje prostovoljnega dela na regionalni ravni. S svojim nesebičnim prizadevanjem in zavidljivim številom ur prostovoljnega dela so ustvarile trajne pozitivne učinke na skupnost, podirale kar nekaj rekordov in pokazale pomembnost prostovoljstva v oblikovanju boljše družbe. ZRIPS je dobitnik nagrade za projekt Igrajmo se, spoznajmo se. Projekt je nagrajen zaradi svojega prispevka k spodbujanju raznolikega sobivanja v družbi, kar je dosegel v okviru Zavoda. Projekt je uspešno spodbujal vključevanje različnih skupin in medsebojno učenje ter strpno sobivanje med posamezniki različnih ozadij. Hana je prejela priznanje za svoje aktivno prostovoljstvo na mednarodni ravni, ki ga je izvajala pod okriljem Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Njeno delo je prispevalo k mednarodni solidarnosti in razvoju prostovoljstva. Hana je s svojim vodstvom in predanostjo omogočila sodelovanje med mladimi iz različnih držav ter spodbujala medkulturni dialog in razumevanje. Njeno delo ima trajne pozitivne učinke na slovensko, kot tudi mednarodno prostovoljno skupnost.

Nagrado za Naj prostovoljski projekt je prejelo Humanitarno društvo Ni-Lu iz srca do src, in sicer za projekt Srčne rutke za male borce. Projekt je prejel nagrado zaradi širokega odmeva in srčnega pristopa, ki ga je izvajalo društvo. Projekt je pomagal otrokom, ki se soočajo s težkimi zdravstvenimi težavami, in njihovim družinam, kar je prispevalo k pozitivnim spremembam v življenju najbolj ranljivih članov družbe. Povečal je ozaveščenost o potrebah teh otrok in njihovih družin ter omogočil prijaznejše okolje za njihovo zdravljenje in okrevanje.

podelitev nagrade za naj prostovoljski projekt

Nagrada za Naj mladinskega voditelja pa je šla v roke Nejcu Kurbusu. Nagrado je prejel za predano vodenje aktivnosti za mlade, ki jih je izvajal v okviru Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Njegova predanost mentorstvu in pedagoškemu pristopu sta bila ključna pri oblikovanju pozitivnega okolja za mlade. S svojim delom je spodbudil razvoj vodstvenih kompetenc mladih ter jim pomagal pri gradnji etičnih vrednot. Nagrado za Naj mladinski projekt je dobil projekt Spomni se name, in sicer zaradi izjemne izvedbe in uspeha pri spodbujanju pozitivnih dejanj. Organiziran v okviru Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, je projekt spodbudil zavest o pomenu humanitarnega dela in povečal solidarnost v družbi. Projektni pristop je poudaril družbeno odgovornost in vlogo mladih pri izvajanju humanitarnih nalog.

Mladinski svet Slovenije je v 21-ih letih natečaja pripravil 20 zaključnih prireditev (ena je bila odpovedana
zaradi epidemije), prvič letos pa je bila v vlogi častne pokroviteljice predsednica RS dr. Nataša Pirc Musar. V natečaj je v 21-ih letih prispelo 3.217 prijav, od tega 2.685 za posameznike in 813 za projekte. MSS je tako razglasil 59 naj prostovoljcev, 60 naj prostovoljk, 19 naj prostovoljskih projektov, 14 naj mladinskih projektov, 14 naj mladinskih voditeljev in še veliko posebnih priznanj.

Iskrena zahvala vsem donatorjem, ki so omogočili praktične nagrade za nagrajene prostovoljke in
prostovoljce.

sponzorji