Mladinski sektor

Napoved 10. konference InterCity Youth

23. 6. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Napoved 10. konference InterCity Youth

Med 27. in 29. junijem 2022 bo v Ljubljani (Slovenija) potekala 10. konferenca InterCity Youth – Participacija 3.0, katere glavna tema je participacija mladih. Organizira jo InterCity Youth, evropska mreža lokalnih oddelkov za mladinsko delo, v sodelovanju z Movitom, slovensko nacionalno agencijo za program Erasmus+: Mladina in Evropsko solidarnostno enoto, gostila pa jo bo Mestna občina Ljubljana. Mednarodna konferenca, ki se je bo v Ljubljani udeležilo več kot 100 predstavnikov občin iz različnih evropskih mest, je namenjena ustvarjanju močnega zagona za nadaljnji razvoj participacije mladih kot osrednjega elementa družbenega razvoja ter podpora mladim s strani občin za njihovo udejstvovanje in soudeležbo v lokalni skupnosti. 

Ob napovedi konference, je predsednik InterCity Youth Jonas Agdur povedal, da priporočilo Sveta Evrope o mladinskem delu, Deklaracija 3. Evropske konvencije o mladinskem delu in Evropska listina o lokalnem mladinskem delu zagotavljajo vso podporo in smernice, potrebne za nadaljnji razvoj in krepitev mladinskega dela. “Občine igrajo ključno vlogo pri razvoju mladinskega dela, a če želimo biti uspešni, mora naše delo temeljiti na mladih in jih pri tem podpirati,” je še dodal.

Ob otvoritvi 10. konference InterCity Youth bosta udeležence pozdravila Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino na Mestni občini Ljubljana, in Uroš Skrinar, direktor MOVIT, slovenske nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. 

Prvi govornik, g. Leen Verbeek, predsednik Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, bo udeležence nagovoril in naslovil z vsebino Mladinsko delo in participacija mladih – dve besedi, en pomen. 

Glavni poudarki 10. konference InterCity Youth bodo participacija mladih v vsakodnevnem življenju in kako spodbujati ter podpreti mlade v procesu soustvarjanja aktivnosti skozi mladinsko delo,  vključno s političnimi agendami in odločitvami. Na to temo bo več strokovnih predavanj in delavnic, skozi katera bodo udeleženci oblikovali priporočila za izboljšanje kakovosti mladinskega dela in dela z mladimi v lokalni skupnosti ter kako skozi programe Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota odgovoriti na potrebe in izzive mladih, s katerimi se soočajo v sodobnem svetu. 

Na konferenci bodo predstavljene tudi dobre prakse participacije mladih v različnih evropskih občinah ter kako lahko mladi prispevajo k razvoju in spremembam v lokalni skupnosti in družbi kot celoti. Udeleženci si bodo lahko neposredno ogledali prakse mladinskega dela v Mestni občini Ljubljana. 

Več o programu in poteku 10. konference InterCity Youth: https://www.intercity2021.net

Lokacija InterCity Youth konference: Hotel Union (uHotel), Miklošičeva cesta 1, Ljubljana.