Aktivno državljanstvo

Naredimo Kreativno četrt Barutana

19. 6. 2023 avtor: Mladinski center Kotlovnica Kamnik
Znak kreativne četrti barutana

V Zavodu Mladinski center Kotlovnica Kamnik začenjajo s projektom, imenovanim Naredimo Kreativno četrt Barutana. Projekt aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) poteka v okviru programa EU Erasmus+ v letu 2023, ki ga podpira Evropska komisija.

Cilj projekta je, da preko strukturiranega dialoga z odločevalci in skupnostjo spodbudijo razvoj kreativno-družbenega-kulturnega centra, da bi na ostankih nekdanje kamniške smodnišnice popularizirali prostor, vanj umestili programske vsebine za mlade in izdelali smernice za odločevalce. Projekt, ki bo potekal naslednjih deset mesecev, naslavlja potrebo mladih po prostoru, namenjenem ustvarjalnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa, in hkrati širi prostor za aktivno udejstvovanje in participacijo v lokalni skupnosti, predvsem preko spodbujanja k zagovorništvu in strukturiranju idej v odnosu do odločevalcev.

Na potrebe po infrastrukturi za dejavnosti mladinskih organizacij in mladih bo projekt odgovoril s pomočjo treh glavnih aktivnosti. Izvedel se bo študijski obisk in ogled dobre prakse v tujini, sledila bo priprava spletne strani, kjer bodo na enem mestu zbrane ideje za potencial in razvoj prostora v obliki baze znanja, projekt pa se bo zaključil s pripravo Okrogle mize: Kaj je KČB in kaj bo KČB?, kjer bodo predstavljene smernice za odločevalce.

Prijazno vabljeni, da v naslednjih desetih mesecih spremljate izvajanje projekta in se pridružite kateri izmed načrtovanih aktivnosti. Pri tem še posebno spodbujajo nove aktivne mlade, ki so jih z zasnovo projekta uspeli nagovoriti in bi želeli sodelovati pri razvoju skupnostnega prostora Kreativne četrti Barutana.


„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali zavoda MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

logotip erasmus +