Aktivno državljanstvo / Vključenost

Nastal je Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

29. 2. 2024 avtor: Center interesnih dejavnosti Ptuj
naslovnica

V CID Ptuj od junija 2022 kot partner sodelujemo v projektu Trialog s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja.

Skozi različne projektne aktivnosti razvijamo programe za za opolnomočenje mladih za preprečevanje vrstniškega in intimnopartnerskega nasilja, v katere vključujemo mlade in osebe, ki se z mladimi ukvarjajo, vsebinsko pripravljamo in izvajamo usposabljanja za svetovanje in mentorsko delo z mladimi za mladinske delavke_ce, s poudarkom na njihovem psihosocialnem opolnomočenju, ter pripravljamo strokovna in uporabna gradiva za mladinske delavke_ce, učitelje_ice, starše in druge, ki delajo z mladimi.

V sklopu zastavljenih ciljev je tako nastala nova interaktivna spletna platforma Trialog, ki spodbuja pozitivni dialog in je namenjena premagovanju stisk in družbeni aktivaciji mladih. Na platformi so dostopna tudi uporabna gradiva, ki so nastala v sklopu projekta: prispevek Mladi, kakovost življenja in covid-19, Zbirka izobraževalnih vsebin Trialog in Priročnik za usposabljanje mentorjev.

Kot zadnje strokovno gradivo, ki je nastalo ob počasnem iztekanju projekta in vključuje večino pomembnih izsledkov in dosežkov projekta, je Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih. V priročniku so predstavljeni glavni vsebinski poudarki za družbeno aktivacijo mladih skozi prepletene mehanizme, ki prispevajo k posameznikovemu duševnemu zdravju, krepitvi pozitivne samopodobe in psihosocialni podpori.

V priročniku predstavljamo tudi že izdano Zbirko izobraževalnih vsebin, ki raziskuje teme nasilja, duševnega zdravja in pozitivne komunikacije, ter ponujamo pregled izkušenj pri izvajanju delavnic z mladimi, poglobljen pregled spletne platforme Trialog in primere obstoječih dobrih praks in pristopov za delo z mladimi, ki so jih prispevale organizacije iz Slovenije in tujine, ki delajo z mladimi.

Priročnik tako služi kot vodnik za osebe, ki se pri svojem delu ukvarjajo z mladimi, saj vsebuje različna praktična orodja, pristope in metode dela z mladimi ter veliko primerov dobrih praks, s tem pa mladinsko delo predstavlja kot pomemben korak k boljši in aktivnejši družbi.

Vabljeni k prebiranju!

Vodilni partner projekta je Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), soustvarjamo pa ga sledeči partnerji: Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj – CID Ptuj, Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Mladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica.

Projekt Trialog sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469.000,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024. To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Avtor naslovne ilustracije: Patrik Komljenović