Prostovoljstvo

Nazaj k ljudem: Prostovoljstvo mladih

8. 8. 2023 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje
projekt Nazaj k ljudem

Mladinski svet Ljutomer s svojo raznoliko dejavnostjo temelji na prostovoljnem delu mladih. Projekt
Nazaj k ljudem: Prostovoljstvo mladih, ki ga podpira Mladinski svet Slovenije, skozi tematska srečanja prostovoljcev in predstavnikov mladinskih organizacij ter drugih mladih omogoči krepitev delovanja Mladinskega sveta Ljutomer ter Mladinskega sveta Slovenije in povečuje njegovo vlogo, prepoznavnost v lokalni skupnosti.

S projektom zagotavljamo spodbudno okolje in osnovne pogoje za uspešno delo in realizacijo zastavljenih idej. Identificirane potrebe kažejo na to, da mladi zaznavajo še posebej negativistično klimo v družbi in nasploh v okolju (zaradi razmer na vzhodu, posledic epidemije oziroma neke vrste krize zaradi višanja cen, politike, ki ima pogosto za mlade negativno oznako) je izredno pomembno delovati na motiviranju, ozaveščanju vloge mladih v družbi ter osmišljevanju aktivnosti za mlade oziroma omogočati jim prostor za lastno realizacijo.

S projektom mladim omogočamo več možnosti koristnega in tematskega druženja oziroma koristnega preživljanja prostega časa ter tudi spoznavanja pozitivnega, dobrega v dani situaciji s pomembno mero kritičnosti. To je osnoven namen projekta in skozi to tudi zelo pomembno nagovarjanja in ozaveščanje pomembnosti v aktivnem participiranju v družbi na najrazličnejših nivojih.

Za sodelovanje smo vam z veseljem na voljo na msljutomer@gmail.com.