Izobraževanje

Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev – PRiKAZ

17. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Zavod BOB je v okviru projekta PYLE, strateškega partnerstva med organizacijami Zavod Bob (Slovenija), Center for Youth Activism CYA Krik (Makedonija) ter Volunterski center Istra (Hrvaška), katerega glavni namen je bil razvoj novih, inovativnih in komplementarnih orodij in modelov za krepitev zmogljivosti učencev ter za spodbujanje samozaposlitve mladih v zgodnji odraslosti, oblikoval Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ. Dosegljiv na tej povezavi

Namen programa usposabljanja mentorjev PRiKAZ je usposobiti udeležence za nudenje podpore in spodbude (brezposelnim) mladim v procesu prepoznavanja in razvoja njihovih osebnih virov, da bi jih lahko aktivirali pri ustvarjanju priložnosti za avtonomno zaposlitev in/ali druge načine samorealizacije s potencialom reševanja problemov brezposelnosti in družbene izključenosti. 

Usposabljanje je namenjeno strokovnjakom, izobraževalcem odraslih, ki delajo z mladimi v zgodnji odrasli dobi: mladinskim delavcem, socialnim pedagogom, andragogom in pedagogom, psihologom, socialnim delavcem in drugim, ki jih zanima usposabljanje o metodologijah dela z brezposelnimi mladimi. Poleg strokovnjakov so lahko udeleženci usposabljanja in bodoči mentorji tudi študentje v zadnjem letu študija in brezposelni diplomanti, zlasti družboslovnih smeri, ki jih zanima delo z brezposelnimi in ki tudi sami spadajo v vedno bolj ranljivo skupino mladih v zgodnji odrasli dobi.

Vir in foto: Zavod BOB