Aktivno državljanstvo

Nov mladinski delegat pri OZN

10. 5. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije

Komisija za izbor mladinskega delegata pri OZN, v katero so bili imenovani predstavniki oziroma predstavnice Mladinskega sveta Slovenije, Urada RS za mladino, Ministrstva za zunanje zadeve ter Društva za Združene narode za Slovenijo, je izvedela postopek izbora v katerem so člani in članice komisije ocenjevali kandidate in kandidatke na podlagi točkovnika glede na kvaliteto prijavnice, pisnega testa o poznavanju problematike mladih in OZN ter razgovora. S končnim glasovanjem je komisija izbrala za mladinskega delegata pri OZN kandidata Žigo Ciglariča.

Žiga Ciglarič je bil izbran, ker je samozavestno nastopil na ustnem razgovoru, imel jasno razdelan načrt oz. vizijo delovanja mladinskega delegata pri OZN. Predstavil je konkretne načrte ter izpostavil prioritete in tematike, ki so izstopale in so povezane z njegovim dosedanjim prostovoljskim delom. Žiga je pokazal tudi veliko mero poznavanja instituta mladinskega delegata pri OZN ter izpostavil cilje in vrednote OZN. Poleg tega, je nazorno pokazal tudi motivacijo za zagovorništvo teh vrednot. Žiga je pokazal tudi odlično poznavanje mladinskega sektorja, ker je vpleten v dogajanje v mladinskem sektorju in mladinski politiki.

Tekom mandata si bo Žiga prizadeval za aktivno sodelovanje in promocijo mladinskih organizacij, društev in ostalih organizacij, ki ozaveščajo o delu in pomenu OZN, spoštovanju in implementaciji temeljnih človekovih pravic, izboljševanju položaja mladih, humanitarnem delu in ohranjanju kulturne dediščine. Pri tem se bo osredotočil predvsem na spodbujanje aktivne participacije mladih v teh organizacijah in na relevantne cilje trajnostnega razvoja, predvsem na področju odpravljanja lakote, miru, vladavine prava in močnih institucij ter kvalitetne izobrazbe. Udeležil se bo rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, v kolikor bodo to dopuščale epidemiološke razmere.

Z novim mladinskim delegatom pri OZN lahko stopite v stik prek elektronskega naslova: unyd@mss.si.