Aktivno državljanstvo

Nov odbor za mlade v občini Semič

11. 4. 2023 avtor: Kulturni center Semič

Občina Semič je v mesecu marcu imenovala nov odbor za mlade. Sestavlja ga osem nadobudnih mladih, starih od 15 do 30 let. Predsednica odbora je Špela Pašič. Člani odbora pa so: Ema Šebalj Golobič, Anja Papič Jakša, Timotej Banovec, Špela Sever, Katja Jakša, Lidija Kočevar in Anja Pašič.

Odbor za mlade je bil kot posvetovalno telo potrjen pri županji – glavni namen delovanja odbora pa je večje vključevanje mladih v odločitve Občine Semič, izboljšanje njihovega položaja ter želja, da se Semič razvije v mladim prijazno občino. Da želje postajajo realnost pričata primera dobre prakse: Javni poziv in javni razpis, čigar sredstva so vsako leto porabljena.

Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2023

Namen javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Semič v letu 2023.

Javni poziv mladim za oddajo predlogov izvedbe družbeno koristnih projektov »mladi za Semič«

Občina Semič odpira Javni poziv za zainteresirane mlade v starosti od 15. do 29. let za podajo predlogov izvedbe družbeno koristnih projektov v občini Semič z nazivom »MLADI ZA SEMIČ«.

Prejšnji odbor je skupaj z Občino Semič in v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko pripravil Strategijo za mlade. Le-ta je za več let vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Semič na področju vsebin za mlade. Tovrstno strategijo bo spremljal in s pomočjo občine Semič vršil nov odbor. Do danes jim je uspelo s pomočjo Kulturnega centra Semič za sprostitev mladih v občino pripeljati film Nekaj sladkega. Želijo si ustvarjati vsebine za mlade, ki bi bile atraktivne ter denarnici prijazne.

Mlade nagovarjajo preko socialnih omrežjih Facebook-a in Instagram-a.

Nov odbor za mlade

Nov odbor za mlade planira izvesti anketo, v kateri bi nagovarjal mlade občane. Tako bi še dodatno ugotovili kaj mladi pogrešajo in pričakujejo.