Nov program v občini Ajdovščina: Mladost na burji

19. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Mladost na burji je program občine Ajdovščina, ki bo med otroci in mladimi krepil pripadnost lokalni skupnosti in mlade spodbujal k aktivnemu sodelovanju pri ustvarjanju boljšega okolja za življenje in razvoj občine. Program je osnovan na postopnem osvajanju značk, ki jih posamezniki dosegajo s prostovoljnimi in prizadevnimi aktivnostmi, s katerimi pridobivajo kompetence za aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti.

Sam program med seboj povezuje še izvajalca programa Inštitut za mladinsko politiko, vrtec Ajdovščina, osnovne šole občine Ajdovščina, Srednjo šolo v Ajdovščini, nevladne organizacije, javne zavode v občini ter Cirius Vipava v sodelovanje in združevanje otrok in mladine v občini.

Strokovna sodelavka Inštituta z mladinsko politiko Rozana Mužica  je dejala: “Želimo si, da Mladost na burji postane način življenja naših otrok in mladih, ki ga odlikujejo aktivnost, solidarnost ter vztrajnost pri doseganju ciljev. Zato otroke in mlade vabimo, da se vključijo v program, da so aktivni v družbi in solidarni do bližnjih ter da razvijajo svoje kompetence na različnih področjih. Starše, učitelje ter sodelujoče organizacije pa vabimo, da jih spodbujajo pri izvajanju aktivnosti, jim stojijo ob strani pri doseganju ciljev ter jim pomagajo pri razmisleku, kako s svojimi dejanji ustvarjajo boljši svet.”

Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko