Mladinski sektor

Nov zagon misij EU v letu 2024

5. 4. 2024 avtor: Mladinska mreža MaMa
ženska; EU zastava

V četrtek, 4. aprila 2024 je potekal nacionalni informativni dogodek Nov zagon misij EU v letu 2024 v organizaciji Inštituta za hidravlične raziskave Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Zavodom Movit.

Misije EU so novost programa Obzorje Evropa in so priložnost za sodelovanje relevantnih akterjev na različnih vsebinskih področjih. So svež pristop, ki je osredotočen k skupnem upravljanju aktivnosti za reševanje globalnih izzivov sodobne družbe. Cilji Misij EU so skladni s strateškimi prioritetami in pobudami EU (npr. zeleni prehod, digitalna transformacija). Skladno s cilji programa Obzorje Evropa je trenutno opredeljenih 5 Misij EU:

  1. Prilagajanje podnebnim spremembam: vsaj 150 evropskih regij in skupnosti bo do leta 2030 postalo podnebno odpornih.
  2. Rak: sodelovanje z Evropskim načrtom boja proti raku za izboljšanje življenja več kot 3 milijonov ljudi do 2030, vključno s prevencijo, zdravljenjem in rešitvami za daljše in boljše življenje.
  3. Obnova oceanov in voda do leta 2030.
  4. 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.
  5. Dogovor za zdravje tal v Evropi: 100 živih laboratorijev in svetilnikov, ki vodijo v prehod proti zdravju tal do leta 2030.

Petra Jazbec iz Zavoda Veles je na okrogli mizi izpostavila, da lahko med Misijo EU in programom Obzorje Evropa na eni strani in med programoma Evropska solidarnostna enota (ESE) in Erasmus+ na drugi strani, vidimo velike razlike (npr. v terminologiji, velikosti organizacij), lahko pa prepoznamo sinergije. Sinergije je moč prepoznati predvsem v vrednotah obeh programov. V vrednotah kot sta trajnost, zeleni prehod itn.

Prav iskanje sinergij med EU programom na področju mladine ESE in programom Obzorje Evropa je bil eden izmed namenov dogodka. Tako je Neža Lipanje iz Zavoda Movit na dogodku predstavila program ESE in izpostavila, da je povezovanje smiselno predvsem na področjih inovacij, zdravja, trajnosti in zelenega prehoda.

Zagotovo lahko mladinski sektor s sodelovanjem v projektih misije EU pomembno doprinese k reševanju globalnih izzivov sodobne družbe. Kot je povedal Janez Sterle iz Internet Instituta so mladi prihodnost. Naša naloga pa je, da jim omogočimo priložnosti, da izkoristijo svoj potencial in prispevajo k razvoju družbe. Zato se zdi smiselno iskanje sinergij med programi in mreženje različnih akterjev tudi v prihodnosti (npr. izvedba informativnega dne o misij EU, prilagojenega za mladinski sektor).