Mladinski dialog / Mladinsko delo / Okolje in trajnost / Organizacije za mlade / Stanovanja / Zaposlovanje / Zdravje

Ob Mednarodnem dnevu mladih

11. 8. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
mednarodni dan mladih

Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS) so ob Mednarodnem dnevu mladih javno spregovorili o največjih problematikah mladih.

Ob tem pa so se tudi dotaknil trenutne situacije v državi in poudarili pomen mladih prostovoljcev in mladinskih organizacij pri sanaciji posledic naravnih nesreč, hkrati pa pozvali pozvali visokošolske zavode, da se prilagodijo mladim v smislu omogočanja zaključka študijskih obveznosti. Kot za mlade pomembne teme so izpostavili stanovanjsko oz. bivanjsko problematiko, prekarne zaposlitve in duševno zdravje, posebej pa tudi boj proti podnebnim spremembam.

S slednjim je sicer povezana tudi krovna tema Mednarodnega dneva mladih, ki so jo za letos določili Združeni narodi: zelene veščine za trajnostno naravnan svet. Tematike podnebnih sprememb so se sicer dotaknili vsi govorci in poudarili tudi njihovo povezanost z naravnimi nesrečami, kakršnim smo v Sloveniji priča letošnje poletje. Predsednica MSS Eva Kotnik se je ob tem zahvalila številnim mladim prostovoljcem in mladinskim organizacijam, ki so se aktivirali pri pomoči prizadetim v poplavah.

V nadaljevanju je predsednica Eva Kotnik kot ključni problem poudarila reševanje stanovanjskega vprašanja, pri katerem so mladi drastično odvisni od svojih staršev; negotove oz. prekarne zaposlitve mladih, ki jim ne omogočajo načrtovanja prihodnosti, ustvarjanja družine itd.; ter naraščajoče težave mladih z duševnim zdravjem in počutjem, ki so pogosto povezane z že navedenimi težavami pri osamosvajanju mladih. Poudarila je tudi pomen dialoga med odločevalci in mladimi, predvsem slišanosti mladih, saj so le-ti gonilo razvoja in prihodnost družbe, zato je vanje potrebno vedno znova vlagati.

Na dogodku so sodelovali tudi Žiga Ciglarič, podpredsednik MSS, zadolžen za področje mednarodnega sodelovanja, Arina Šmidt, slovenska mladinska delegatka pri OZN, ter Maja Hostnik, direktorica mreže MaMa, ki so poudarili pomen vloge mladih, dialoga z njimi ter skrbi za njihovo duševno zdravje in prihodnost.

Mednarodni dan mladih sicer letos obeležujemo že 24-ič, z resolucijo o politikah in programih za mlade so jo namreč potrdili januarja 2000, kjer so določili 12. avgust za dan, ki bo namenjen osveščanju javnosti o položaju mladih.

Omenjeni dogodek je potekal v okviru MEET projekta, Mobilizirajmo Evrope – vključimo se skupaj, ki je financiran s strani Evropske unije.