Angažiraj se / Kultura

Objavljen je Javni razpis za štipendije

18. 3. 2019 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za kulturo je v okviru programa ukrepov za zaposlovanje mladih – “Jamstvo za mlade” – objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020.

Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene pridobitvi dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020.  

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo mladi do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen).

Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.
 
Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Višina štipendije  

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 87.850,00 EUR.

Namen razpisa
 
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter bodo v pomoč pri ohranjanju poklicne kariere.

Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. 

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija. 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019.

Za dodatne informacije lahko pokličete 01 369 59 87 ali pišete na elektronski naslov tea.mohorcic@gov.si.

Več informacij in besedilo razpisa najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Vir: Ministrstvo za kulturo