Izobraževanje

Objavljen je javni razpis za zaposlitev vzgojiteljev in učiteljev

17. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021”, ki je namenjen zaposlitvam pomočnikov vzgojiteljev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija.

Namenjen je mladim do vključno 29 let, z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Prijavitelj je lahko javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis vsaj tri delovne dni pred tem javno objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za učitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

Razpis je razdeljen na dva sklopa in sicer:

Rok za oddajo prijav je 25. 8. 2020 do 12. ure. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.

Vse informacije so na voljo tukaj.

Vir in foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport