Aktivno državljanstvo / Okolje in trajnost

Objavljen je prvi razpis za mladinsko nagrado ADRASTOS 2023

4. 4. 2023 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
adrastos

Vabljeni k prijavi na razpis za nagrado ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki jo podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji in s sofinancerjem – Urad RS za mladino.

Z nagrado Adrastos želijo spodbuditi in opolnomočiti mlade predstavnike naše družbe, da delujejo odgovorno in trajnostno, ter da tako pomembno sooblikujejo našo skupno prihodnost.

Nagrado podeljujejo mladim za že izvedene projekte in za ideje, ki bodo obogatile našo skupno prihodnost v duhu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prepoznati želijo pozitivne vplive mladih na družbo, okolje in gospodarstvo ter jim podeliti priznanje, ki bo spodbudilo njihovo nadaljnje potovanje v smeri trajnosti in družbene odgovornosti.

Organizatorji k sodelovanju vabijo izobraževalne organizacije, mladinske in druge nevladne organizacije ter neformalne skupine mladih.

Foto: Gregor Salamon
Foto: Gregor Salamon

Zakaj razpis Adrastos za mlade?

Z nagrado ADRASTOS organizatorji prepoznavajo, strokovno potrjujejo in nagrajujejo projekte in ideje ter delovanje mladih na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Adrastos je slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Zavzetost mladih prepoznavajo kot ključ transformacije naše družbe v trajnostno in družbeno odgovorno družbo. Zato želijo mladim vsako leto podeliti nagrade in jih pozitivno motivirati k tem dejanjem.

Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Adrastos 2023 je ta, da gre za prvo tovrstno mladinsko nagrado v Sloveniji in tudi v Evropi. Prijavitelji so mladi, mladinske organizacije in izobraževalne institucije, ki zagotovo imajo ideje in izvirne rešitve, ki bodo izoblikovale smerokaze delovanja naše družbe v prihodnjih desetletjih.

“Nagrado smo z mladimi po vzoru nagrade Horus snovali od leta 2019. Zanjo so izbrali ime Adrastos, ki je lik iz Antične Grčije. Ta je rešil skupnost Argosa pred hudimi in temačnimi časi. Verjamem, da bodo mladi s svojimi idejami uspešno kljubovali izzivom sodobnega časa. Da se ne bodo umaknili ali zbežali pred njimi, temveč se bodo pogumno borili in z inovativnimi rešitvami ustvarili družbeno odgovorno in trajnostno zasnovano skupnost in okolje,« 

je ob objavi razpisa sporočila Monika Rajšp, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Adrastos, sicer tudi članica inštituta IRDO in direktorica podjetja ClickIT.

RAZPIS v šolskem letu 2022/23 za ADRASTOS 

Razpis Adrastos je namenjen mladinskim in drugim nevladnim organizacijam, izobraževalnim ustanovam in skupinam mladih, ki že delujejo na področju družbene odgovornosti ali trajnostnega razvoja ter tistim, ki so šele na začetnih stopnjah te razvojne poti. Prijavitelji se lahko potegujejo za nagrado v dveh kategorijah, in sicer: 

Za sodelovanje v razpisu prijavitelji izpolnijo specializiran vprašalnik, usklajen s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010, načeli ESG (okoljski, družbeni in upravljavski vidik) ter drugimi aktualnimi evropskimi in nacionalnimi okviri  na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.irdo.si.

Vloge oddajte do 24.4.2023!

Udeležba na razpisu Adrastos 2023 je za mlade brezplačna. Razpis je odprt od 21. marca dalje, rok za oddajo vlog je 24. april, zmagovalci bodo znani 16. maja 2023. Razpisna dokumentacija in več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO. Več informacij tukaj.

»Z nagrado Adrastos mlade in njihove mentorje v izobraževalnih ustanovah učimo, kako se lotiti zelenega prehoda v praksi in jih seznanjamo z aktualnimi usmeritvami na tem področju.«

mag. Anita Hrast, direktorica in soustanoviteljica Inštituta IRDO

Celovita družbena odgovornost je strateško orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in drugimi strateškimi usmeritvami, ki jih usklajuje z že veljavno oz. prihajajočo evropsko zakonodajo in poročevalskimi okvirji, kot so EU taksonomija, Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Evropski zeleni dogovor, Evropski Digitalni Kompas 2030 ter drugi.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Adrastos pridružujejo različne organizacije, projekt sofinancirajo Urad RS za mladino in inštitut IRDO ter sponzorji.