Mladinsko delo

Obremnjujoče izkušnje iz otroštva

26. 8. 2022 avtor: Mladinski center Zagorje ob Savi

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi vas v sredo, 31.8.2022, ob 10 uri, vabijo na predstavitev evropskega projekta MARTE, kjer so se parterji dotaknili, vsaj iz rezultatov, podcenjene teme: Obremenjujoče izkušnje iz otroštva.

Predstavitev bo zajemala kako prepoznati znake, da oseba doživlja stisko, kaj so obremnjujoče izkušnje, kako ravnati ob prepoznaju le teh in nacionalni ter evropski regulativni okviri za zaščito otrokovih pravic.

Predstavitev je zanimiva za vse, ki delajo ali so v stiku z mladostniki, saj se trenutno soočamo z velikimi osebnimi stiskami, predvsem otrok in mladostnikov.

Več o projektu in predstavitvi lahko izveš tu.