Okolje in trajnost

»Očistimo celjske hribe«

10. 9. 2019 avtor: Uredništvo

Celjski mladinski center je v program Evropske solidarnostne enote prijavil projekt »Očistimo celjske hribe«. Čistilna akcija je bila pobuda skupine ekološko ozaveščenih dijakov Gimnazije Celje – Center, ki so želeli spodbuditi svoje vrstnike k aktivni skrbi za okolje v katerem živimo, torej znotraj lokalne skupnosti, zato bo izvedena v celjski regiji.

Glavna aktivnost projekta bo enodnevna čistilna akcija »Očistimo Celjske hribe«, ki bo potekala v petek 13.9.2019 od 8.00 do 13.00. Pobudniki projekta, dijaki Gimnazije Celje – Center, bodo v tesnem sodelovanju s člani tabornikov Rod II. grupe odredov Celje in mladinskimi delavci iz Celjskega mladinskega centra, pobirali smeti na petih različnih sprehajalnih trasah, ki so zaradi svoje priljubljenosti onesnažene s smetmi. Vse odpadke bo ob koncu akcije odpeljalo podjetje Simbio.

Očiščene bodo naslednje trase:

Poleg osrednje aktivnosti bodo izpeljani tudi spremljevalni dogodki. Pobudniki projekta, dijaki Gimnazije Celje – Center, si bodo kot primer dobre prakse ogledali sodobni center za ravnanje z odpadki Rcero – Simbio Celje.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti se bo 19.9.2019 v Celjskem mladinskem centru izvedla delavnica izdelovanja nakupovalnih vrečk iz recikliranega odpadnega tekstila, pod mentorstvom mlade celjske umetnice Katje Kovše. Vsi izdelki bodo kasneje razstavljeni, kot del razstave. Za namene informiranja širše javnosti bodo na ogled v razstavnem prostoru Celjskega mladinskega centra.


Vir in foto: Celjski mladinski center