Izobraževanje

Odprti razpisi za štipendije v letu 2022/2023

10. 1. 2022 avtor: Uredništvo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije tekom celotnega leta razpisuje različne štipendije, namenjene izobraževanju dijakov in študentov. Med drugimi vsakoletno razpiše Zoisovo štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice in Štipendijo Ad futura. Na njihovi spletni strani pa lahko najdete tudi štipendije namenjene mladim, ki jih razpisujejo druge institucije in organizacije.

Trenutno so odprte prijave za naslednje razpise:

Priložnosti za dijake: 

Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2022

Največ enemu slovenskemu dijaku bo Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Rok prijave: do vključno 1. 6. 2022

UWC Slovenija za dijake razpisuje mesta za dvoletno izobraževanje v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024 na šolah United World College s programom mednarodne mature

Vsa razpisana mesta dijakom omogočajo opravljanje programa mednarodne mature v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024. Letos so razpisane štipendije na naslednjih šolah: UWC Adriatic v Devinu, Italija, UWC Mostar, BiH, UWC Li Po Chun, Hong Kong in UWC East Africa, Moshi, Tanzanija.

Rok prijave: do vključno 16. 1. 2022

Priložnosti za dijake in študente:

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2022

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo. Štipendijo vlagatelji prejmejo za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega in preživninskega sklada RS lahko najdete zgodbe in izkušnje preteklih štipendistov, ki so bile objavljene ob 20. obletnici štipendije Ad futura.

Rok prijave: do vključno 15. 4. 2022

Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2021/2022

Razpis je namenjen dijakom in študentom, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2021 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2021 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8. 2022, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 2022.

Rok prijave: od objave javnega razpisa na spletni strani sklada do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 9. 2022.

Priložnosti za študente:

Javni razpis za program Fulbright za leto 2023

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Rok prijave: do vključno 27. 9. 2024

Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2022

Štipendija je razpisana za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2022/2023 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Rok prijave: do vključno 31. 5. 2022

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški univerzi München

Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani (UL) za celotno področje inženirskih znanosti na TUM, za začetek študija v zimskem semestru (oktobra) 2022/2023.  Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo) in morajo biti mlajši od 30 let.

Rok za prijavo: do vključno 10. 3. 2022