Aktivno državljanstvo

Odprtje razstav na temo človekovih pravic

15. 6. 2023 avtor: Mladinski center Brežice
Tjaša Prah na otvoritvi interaktivne poti o človekovih pravicah

26. maja 2023 je na temo človekovih pravic potekala otvoritev dveh razstav, ki je nastala na podlagi likovnega izziva oziroma natečaja »čLOVEkove pravice so za vse!« in »Poti človekovih pravic«. V likovnem izzivu je sodelovalo 27 osnovnošolcev in osnovnošolk iz 3 različnih šol.

Likovni izziv »čLOVEkove pravice so za vse!«

Iz osnovne šole Cerklje ob Krki je sodelovalo 9 učencev pod mentorstvom Urške Jekler. Iz osnovne šole Dobova je sodelovalo 17 učencev pod mentorstvom Lidije Cvetkovič Ogorevc. Iz osnovne šole Velika Dolina je sodeloval 1 učenec pod mentorstvom Urške Jekler.

Učenci so lahko ustvarjali v različnih tehnikah primernih za papir: risanje, kolaž, akvarel, vodene barvice. Tema ustvarjanja so bile tri zgodbe o človekovih pravicah: Siwina zgodba, Zgodba o Kylianu in Zgodba o Petru Franzmayerju.

Naloga tričlanske komisije je bila izbrati zmagovalca iz treh kategorij in jih razdeliti od 1. do 3. mesta. Komisijo so sestavljali mladi: Nastja Volovec, predstavnica mladih zaposlenih v MC, Maja Šoba in Tjaša Prah, predstavnici lokalnih mladih. Komisija je odločala anonimno in posamično.

Slike so razstavljene v avli mladinskega centra, kjer je bila izvedena tudi podelitev nagrad. Nagrado so prejeli:

  1. Mesto: Veronika Pangrčič,  5. razred Osnovne šole Cerklje ob Krki
  2. Mesto: Dora Deržič, 1. razred Osnovne šole Dobova
  3. Mesto: Tia Pacek , 9. razred Osnovne šole Cerklje ob Krki

Vsi sodelujoči so prejeli nagrado za sodelovanje.

Odprtje razstave osnovnošolcev
Odprtje razstave osnovnošolcev
Tjaša Prah, prostovoljka MC Brežice

»Pot človekovih pravic«

Sledil je ogled poti človekovih pravic, ki je razstavljena v parku. Avtorica je Tjaša Prah. Namenjena je ozaveščanju obiskovalcev o pomenu človekovih pravic. Sestavljena je iz 24 tabel, ki so opremljene s slikami in napisi v slovenskem in angleškem jeziku. (Pritrjene so na drevesa.) Ob ogledu poti lahko obiskovalci v klubu MC dobijo križanko, katere odgovore najdemo v besedilih. Za pravilno rešeno geslo prejmejo nagrado.

Odprtje interaktivne poti
Odprtje razstave osnovnošolcev

Tjaša, ki je ustvarila interaktivno pot o človekovih pravicah je obiskovalcem opisala svoj proces: s projektom je začela kot dijakinja ekonomske smeri, ki je v Mladinskem centru Brežice opravljala prakso. Po opravljenem šolskem delu je postala naša prostovoljka ter s projektom nadaljevala ter ga nadgradila. Prav ta projekt je pripomogel k temu, da je Tjaši v pomoč in podporo delovala tudi naša prostovoljka Barbra iz Egipta, ki je vključena v dolgoročno prostovoljstvo preko programa Evropske solidarnostne enote. Tjaša je obiskovalce popeljala čez pot ter ob vsaki risbi spregovorila nekaj besed.

Povedala je tudi, da je ta projekt pripomogel k njeni pozitivni samopodobi in samozavesti – ob teh besedah smo bile mladinske delavke in prostovoljka ganjene in ponosne, da uresničujemo bistvo mladinskega dela.