Neformalno izobraževanje / Vključenost

Odraščanje in mi

23. 5. 2024 avtor: Zavod MISSS
mladi

Na mladih svet stoji je znan pregovor. Mladi, predvsem osnovnošolci v zadnji triadi in tudi dijaki ob vstopu v srednjo šolo, se v današnjem času soočajo z različnimi težavami, stiskami, strahovi in kljub veliko informacijam, ki so jim v dobi interneta lahko dostopne, velikokrat trčijo ob zid, saj ob poplavi vseh informacij ne znajo vedno pravilno ravnati z njimi.

S programom Odraščanje in mi, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, mladostnikom svetujemo in jim pomagamo pri razvijanju sposobnosti za prepoznavanje in reševanje osebnih in socialnih stisk in uspešno reševanje konfliktov.

Usposabljamo jih za reševanje stisk in problemov z razvijanjem spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno obvladovanje psihosocialnih težav in za samopomoč. Razvijamo sposobnosti za iskanje vrstniške pomoči, in če je potrebno, primerne strokovne pomoči. Izvajamo socialni trening in informiramo o drugih oblikah pomoči.

S programom zagotavljamo pogoje za uporabo metod dela in strokovnih ravnanj ter aktivnosti, ki omogočajo socialno varnost in človeško dostojanstvo mladim, ki zaradi različnih razlogov živijo v neustreznih družinskih razmerah ter prispevamo k socialni pravičnosti in solidarnosti za zagotavljanje pogojev za socialno – emocionalno učenje.

Na preventivnih pogovornih delavnicah, ki potekajo v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah (tretja triada OŠ, 1. letniki SŠ) in jih izvajajo študenti in študentke, spodbujamo mlade, da spregovorijo in aktivno pristopijo k reševanju težav, ki jih zaznajo v času odraščanja, ozaveščamo mlade o vseh vrstah nasilja (vrstniško nasilje, nasilje v družini, spletno nasilje …), da ga prepoznajo in se naučijo, kako v situacijah, ko so žrtve takšnega nasilja ali pa priče tovrstnemu nasilju, ravnati.

Z mladimi spregovorimo o odgovorni varni rabi interneta in mobilne telefonije ter spletni varnosti. Z njimi se pogovarjamo tudi o spolnih stereotipih in spletnem nasilju, kar zajema široko tematiko nasilja ter nasilja na spletu, njegovih oblik in posledic, s posebnim poudarkom na problematiki (spletnega) nasilja zaradi spola.

Namen pogovornih delavnic je ozaveščanje mladih o spolnih stereotipih in seksizmu na internetu ter opolnomočenje za prepoznavanje, preprečevanje in pomoč mladim, ki se soočajo z različnimi oblikami spletnega nasilja, odpiramo varen in sproščen prostor za pogovor o različnih temah kot so odraščanje, zasvojenosti, spolnost, samopodoba in medosebni odnosi, zdravje in duševno zdravje, šolanje in zaposlovanje, LGBTQ+, itd.

Naši izvajalci in izvajalke

grafika

Naši izvajalci in izvajalke so študenti in študentke, ki so se za izvajanje delavnic odločili iz različnih razlogov, vsem pa je skupno to, da radi delajo z mladimi in si želijo, da bi mlade opremili z znanjem in preverjenimi informacijami, ki jim bodo pomagali pri soočanju z njihovimi težavami.

Intervju z nekaterimi od njih si lahko preberete tukaj.

Z našimi izvajalkami in izvajalci se srečujemo mesečno na intervizijskih sestankih, nudimo pa jim tudi interna usposabljanja in zunanja izobraževanja. V mesecu aprilu smo tako k sodelovanju povabili Mašo iz L’mit-a, ki je našim izvajalkam in izvajalcem predstavila Ljubljansko mrežo info točk, njeno delovanje, namen, spletno stran in še več.

Mladinsko informiranje je pomembno in vključuje informiranje, svetovanje, nudenje podpore, vodenje, usposabljanje itd. Namen mladinskega informiranja je zagotavljanje celovitih in preverjenih informacij, ki so dostopne čim več mladim na njim razumljiv in spoštljiv način, da odgovarjajo na njihove potrebe in jih opremijo z znanjem, ki krepi njihovo avtonomnost (načela Evropske listine o informiranju).

S programom Odraščanje in mi počnemo prav to, saj mladi informirajo mlade na njim razumljiv način, skozi pogovor in kot odgovor na njihove potrebe.