Prostovoljstvo

Odziv tabornikov na poplave

21. 8. 2023 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
taborniki poplave

Nedavno je Slovenijo prizadelo zelo hudo neurje s poplavami po skoraj celotni državi. Zveza tabornikov Slovenije izraža sočutje z vsemi prizadetimi in se zahvaljuje vsem pristojnim službam za odziv in nesebično pomoč v stiski. Taborniki smo bili z odredbo poveljnika Civilne Zaščite o aktivaciji z dne 9. 8. 2023 na državnem nivoju aktivirani za izvajanje intervencijskih ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči. Poleg številnih aktivnostih v lokalnih skupnostih na različnih koncih države, smo taborniki delovali na dveh nivojih: kot vpoklicani za pomoč pri koordinaciji in organizaciji vseh prostovoljcev v Črni na Koroškem in kot koordiniratorji odprave večje skupine taborniških prostovoljcev za pomoč pri odpravi posledic.

Od sobote, 5. 8. 2023, do torka, 13. 8. 2023, je (tudi v okviru koordinirane odprave) na Koroškem sodelovalo skupaj 392 taborniških prostovoljcev. Opravljenih je bilo 637 organizacijskih ur in 3577izvedbenih ur dela, kar je skupaj 4214 prostovoljskih ur. Po sedaj zbranih podatkih je na drugih lokacijah po Sloveniji od petka, 4. 8. 2023, do torka, 15. 8. 2023, pomagalo 355 taborniških prostovoljcev, ki so skupaj opravili 3249 prostovoljskih ur. 

Irena Nagernik, direktorica občinske uprave Občine Črna na Koroškem: “Tudi Občino Črna na Koroškem so pretekli vikend prizadele katastrofalne poplave, ki so v celoti spremenile podobo našega prelepega kraja. Obilno deževje, ki je čez bregove pognalo hudournike, potoke in reke in sprožilo desetine plazov je na svoji poti rušilo vse pred seboj. Ostali smo brez ključne infrastrukture – mostov in cest, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, plinovoda, zalite so bile preštevilne hiše, javni objekti, turistična infrastruktura, obrtne delavnice, lokali,  stroji, avtomobili ter poškodovane ostale materialne dobrine.

Črjani smo hitro strnili svoje vrste in pričeli z intervencijskimi deli. Aktivirali smo vse svoje službe in  dobili pomoč tudi z regijske,  državne in evropske ravni. Takoj, ko smo videli odredbo poveljnika Civilne zaščite o aktivaciji tabornikov, smo z Občine Črna na Koroškem stopili v kontakt z njimi in se dogovorili za sodelovanje. Pomoč smo potrebovali  pri koordinaciji prostovoljcev, ki so pričeli množično prihajati na pomoč v Črno.

Takoj naslednji  dan so v Črno prispeli trije taborniki, ki so s svojimi izkušnjami, znanjem in dobro voljo takoj pričeli z vzpostavljanjem sistema in koordiniranjem prostovoljcev. V Črni na Koroškem smo tako imeli to področje hitro urejeno, brez zapletov in težav. Prostovoljci, ki jih je v nekaj dneh prišlo na pomoč v Črno več kot 1200, so lahko organizirano in učinkovito priskočili na pomoč. Pri delu so se jim pridružili tudi številni taborniki in skavti in vsi skupaj  z gasilci, vojaki in domačini  so opravili res veliko dela.

Hitra, profesionalna in učinkovita pomoč tabornikov je bila v tem času, ko smo se v štabu Civilne zaščite in na občini soočali z nešteto vprašanji z vseh mogočih področij, res neprecenljiva.

Koordinacijo prostovoljcev so taborniki v tem tednu predali Občini Črna na Koroškem in delo prostovoljcev se bo po dobro vzpostavljenem sistemu nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh in tednih, saj bomo njihovo pomoč Črjani še potrebovali.

Za vso nesebično pomoč, znanje in izkušnje, ki so jih delili z nami, tople prijateljske in spodbudne besede ter dobro voljo, ki so jo  vsak dan znova prinašali med nas, se jim iz srca zahvaljujemo. Vezi, ki smo jih stkali v teh težkih, najtežjih časih za Črno, bodo ostale tudi v prihodnje, saj se bomo še srečevali pri obnovi našega kraja in kasneje tudi ob prijetnejših in bolj veselih dogodkih.

Iz srca hvala v imenu vseh Črjanov!”

Taborniki v koordinacijskem centru na Koroškem.
Taborniki v koordinacijskem centru na Koroškem.

Dejavnosti tabornikov po poplavah

Taborniki smo se neposredno po poplavah najprej odzvali v svojih lokalnih skupnostih kot prostovoljci za pomoč pri čiščenju in sanaciji. Zveza tabornikov Slovenije je zatem začela z zbiranjem interesa taborniških prostovoljcev za pomoč po poplavah, po aktivaciji na državnem nivoju pa začela tudi z organizacijo obsežne in koordinirane odprave na Koroško, ki jo je vodil tabornik Miha Rebol. Ta je po načrtih potekala od petka, 11. 8. 2023, do torka, 15. 8. 2023. Poleg omenjene odprave na Koroškem ostajajo taborniški prostovoljci aktivni po vsej Sloveniji, kjer fizično in organizacijsko pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. 

Taborniki na delu.
Taborniki na delu.

Odprava tabornikov na Koroško usmerjena v koordinacijo ostalih prostovoljcev

Taborniki smo po dogovoru z županjo Črne na Koroškem in občinskim štabom Civilne zaščite sprva vzpostavili sistem za koordinacijo prostovoljne pomoči v Črni na Koroškem, od 13. 8. 2023 pa smo bili usmerjeni v vzpostavitev enakih koordiniranih aktivnosti za vse prostovoljce, ki pomagajo odpravljati posledice poplav, tudi v občini Mežica. Skrbeli smo za logistiko prostovoljcev po terenu, usklajevali potrebe po pomoči,  in razporejali prostovoljce po deloviščih. 

Na Koroškem smo imeli taborniki vzpostavljena dva štaba, enega na Ravnah in enega v Črni na Koroškem. Iz Raven smo koordinirali pomoč na letališču v Slovenj Gradcu ter fizično pomoč v različnih občinah, v Črni pa se je ekipa tabornikov ukvarjala s koordinirajo tudi vseh ostalih prostovoljcev. Vodja celotnega odziva na poplave je Rok Pandel, načelnik Zveze tabornikov Slovenije, za koordinacijo taborniških prostovoljcev na Koroškem je skrbel Miha Rebol, koordinacija prostovoljcev iz vrst drugih organizacij pa je bila v domeni Domna Uršiča, člana enote za Vodenje in upravljanje začasnih naselij (VUZN) – to je taborniška enota ki deluje pod okriljem enot zaščite in reševanja. Taborniki smo bili sicer nastanjeni na Ravnah na Koroškem, v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca, svoje delo pa smo s terena in obeh štabov redno usklajevali z občinskimi štabi, predvsem iz Črne in Mežice, ter z regijskim štabom Civilne zaščite. 

Taborniki na delu.
Taborniki na delu.

Po zaključku odprave na Koroško

Od sobote, 5. 8. 2023, do torka, 13. 8. 2023, je (tudi v okviru koordinirane odprave) na Koroškem sodelovalo skupaj 392 taborniških prostovoljcev. Opravljenih je bilo 637 organizacijskih ur in 3577 izvedbenih ur dela, kar je skupaj 4214 prostovoljskih ur.

Rok Pandel, načelnik Zveze tabornikov Slovenije in vodja odziva tabornikov na poplave 2023: “Taborniki smo z odzivom na poplave pokazali, da živimo to, v kar vzgajamo. Od samega začetka poplav smo bili angažirani iz lokalnih skupnosti navzven, in če smo bili sami in naše imetje na varnem, smo solidarno pomagali ostalim. Zaradi težkih razmer in stisk ljudi smo ves čas delovali čim bolj samooskrbno. Celoten odziv je bil zato izveden z zavedanjem odgovornosti in avtonomnosti na terenu. 

Taborniki smo vključeni v Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa vendar je bila naša pripravljenost na aktivacijo odobrena skoraj šele po tednu dni od začetka poplav. Tako je bil večinski del našega odziva izveden brez uradnih pozivov, vendar ves čas usklajen z občinami ter regijskimi, lokalnimi in nacionalnim štabom Civilne zaščite. 

Pomoč, ki jo ob takih trenutkih taborniki lahko ponudimo civilni družbi in vsem pripadajočim deležnikom, je tako fizična pomoč, pomoč pri koordinaciji večje količine ljudi ter vzpostavitev in vodenje začasnih nastanitvenih enot.”

Miha Rebol, vodja taborniške odprave na Koroško: “Taborniki smo aktivni že vse od začetka katastrofalnih poplav, torej od petka 4. 8. 2023. Prve dni smo bili aktivni kot posamezniki ali manjše organizirane skupine na lokalnih ravneh – poprijeli smo za vsakršno delo, ki nam je bilo zaupano. Kljub temu smo vedeli, da lahko storimo še več; lahko se še bolje organiziramo in omogočimo koordinacijo prostovoljcev ter pomoči tudi na regijski ravni. In smo jo. Od četrtka, 10. 8. 2023, dalje smo bili večkrat dnevno v stiku s skoraj vsemi štabi, ki so upravljali sanacijo po poplavah, na Koroškem. Ponudili in zagotovili smo pomoč pri koordinaciji vseh prostovoljcev v Črni na Koroškem, pomagali pri popisu potreb v Mežici in redno zagotavljali dovolj prostovoljcev glede na potrebe ostalih občin. Dnevno smo koordinirali med 80 in 100 taborniških prostovoljcev.  

Zahvala gre taborniškim prostovoljcem, ki so prišli s celotne Slovenije in poprijeli za vsakršno delo, ki jim je bilo naloženo. Zahvala gre tudi vsem, ki so nam zaupali, da bomo taborniki svoje delo opravili dobro. Ni je večje časti kot to, da na ista delovišča kličejo le še tabornike. Sporočil, da si želijo taborniških prostovoljcev, ker se na njih lahko zanesejo, ker svoje delo opravijo odlično in se krasno povežejo z občasni, je bilo ogromno. To pomeni, da smo svoje delo opravili zelo dobro.” 

Domen Uršič, vodja koordinacije vseh prostovoljcev v Črni na Koroškem: “Najprej zahvala občini Črna na Koroškem, da nam je zaupala in dala priložnost, da se izkažemo v tistem, kjer smo najboljši. Zahvala gre tudi vsem domačinom, ki so nas sprejeli in nam pomagali pri tistem delu, kjer nismo tako domači: pri poznavanju okolice, ljudi in iskanju mest, kjer smo lahko z razporeditvijo prostovoljcev najbolj pomagali. Nenazadnje na koncu hvala ekipi, ki je v bistvu vse dni delala od jutra do večera. V torek zjutraj smo prejeli tisto največje darilo, ki ga lahko dobiš. Ob zajtrku smo doživeli Črno takšno, kot bi morala biti že prejšnje dni. Zbudili smo se v mirno, praznično jutro. Dan se je začel počasi in ne že pred 6. uro s prvimi stroji in ljudmi, ki so hiteli po mestu, da bi odpravili posledice. Tudi pisarne občinskega štaba civilne zaščite so se začele polniti po 8. uri. Še enkrat hvala vsem tabornicam in tabornikom, ki ste prišli. Soustvarili ste razliko med petkom, ko smo bili prvi dan tam, in torkom, ko smo končno lahko preživeli popoldne na terasi knjižnice.”

Taborniški prostovoljki.
Taborniški prostovoljki.

Vtisi taborniških prostovoljcev s terena

Eden od številnih taborniških prostovoljcev, Andrej Lenič, je takole povzel dogajanje: “Največji izziv v teh dneh je predvsem velik naval prostovoljcev, kar sicer je pozitivno, a logistično, tehnično in organizacijsko zahtevno predvsem zato, ker je Črna občina, do katere se da priti iz veliko smeri.Z opravljenim delom smo zadovoljni, tudi na podlagi povratne informacije s strani drugih prostovoljcev, ki pravijo, da smo bili organizacijsko zelo uspešni.” 

Taborniška prostovoljka Eva Zucchiati: “Taborniki z vseh koncev Slovenije smo v soboto zjutraj pripotovali v Ravne, javljam se kot prostovoljka Rodu soških mejašev iz Nove Gorice. Domačini so veliko postorili že sami, taborniki pa smo jim pomagali predvsem pri čiščenju kulturnega centra v Ravnah in pločnikov.  Poleg tega smo ljudem pomagali odnašati smeti in čistiti hiše. Energija med taborniki in ostalimi prostovoljci je zelo dobra, čeprav pomagamo odpravljati posledice poplav. /…/ Ker smo ugotovili, da so domačini že veliko postorili, upam, da lahko kmalu odidemo še na druga delovišča pomagat ljudem.” 

Avtor fotografij v prispevku je Matic Pandel.