Zaposlovanje

Okrepljeno jamstvo za mlade

2. 9. 2020 avtor: Uredništvo

V preteklih mesecih je v Sloveniji potekala priprava stališča do predloga priporočila Sveta »Most do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade«, ki ga je s svojim odzivom sooblikoval tudi mladinski sektor. Študentska organizacija SlovenijeSindikat Mladi plusMladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa so v obširnem odzivu, ki ga lahko preberete tukaj, izpostavili pozitivne vidike, na drugi strani pa tudi pomanjkljivosti in konkretne predloge za izboljšanje priporočil.

Konec avgusta je Vlada RS podprla predlog priporočila, ki je sicer del paketa dokumentov za mlade, ki ga je Evropska komisija objavila v začetku julija 2020. Cilj svežnja je širša podpora zaposlovanju mladih v bodoče kot del strategije za okrevanje po pandemiji Covid-19, ki bo temeljila na zelenem in digitalnem prehodu.

Nov predlog Jamstva za mlade temelji na izkušnjah izvajanja Jamstva za mlade od leta 2013 dalje.  Komisija v predlogu ohranja osnovni koncept Jamstva za mlade, torej ponudbo zaposlitve, izobraževanja, usposabljanja ali vajeništva mladi osebi po zaključku formalnega izobraževanja ali nastanka brezposelnosti. Razširja pa ciljno skupino mladih do zaključenega 29. leta starosti (prej 24 let) in namenja večjo pozornost ranljivim skupinam mladih, ki so najbolj oddaljeni od trga dela (t.i. NEET mladi, posebno dolgotrajni NEET mladi, invalidi ter mladi s podeželja).

Celotno besedilo predloga priporočila najdete na tej povezavi.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti