Mladinski sektor

Okrevanje in odpornost v mladinskem delu

22. 6. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Okrevanje in odpornost v mladinskem delu

V tednu od 13. do 17. junija je na mednarodni in nacionalni ravni potekalo več aktivnosti v zvezi z izvajanjem bonskega procesa, ki je okvir za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela. Mednarodna konferenca okrevanje in mladinsko delo, ki je tudi del procesa izvajanja agende o kakovosti mladinskega dela, je potekala v Helsinkih na Finskem. V petek, 17. junija, pa se je sestala Strokovna državna skupina za implementacijo bonskega procesa v Sloveniji

Ključni poudarki mednarodne konference, katere se je udeležila tudi slovenska delegacija s predstavniki NA MOVITSlovenske FilantropijeNefiksaZveze ŠKIS in Mreže MaMa, se osredotočajo na krepitev mladinskega dela in predvsem mladinske delavce, ki so vsakodnevno v podporo mladim. Drugi pomembni zaključki konference, ki so se oblikovali na podlagi rezultatov REY mreže za raziskovanje evropskih mladinskih programov, so predvsem podpora lokalnemu mladinskemu delu in gradnja skupnosti ter zagotavljanje duševnega zdravja mladih in mladinskih delavcev, okrepitev izobraževanj in usposabljanj za mladinske delavce, voditelje in oblikovalce politik ter krepitev digitalnih kompetenc. Pomembno priporočilo je tudi, da se okrepijo strukture mladinskega dela, ob sistemskem in rednem financiranju po vsej Evropi, tako na lokalni, regionalni kot nacionalni ravni. K temu so izoblikovana še dodatna priporočila za dvig priznavanja in prepoznavnosti mladinskega dela in merjenje učinkov našega dela, kar pa je brez uresničevanja zgoraj naštetih priporočil težje doseči. 

Dejstvo je, da je raziskava RAY mreže pokazala, da se civilna družba in mladinsko delo hitro odzivata na družbene krize, katerim smo priča v zadnjih dveh letih. Izkazalo se je, da aktivno udejstvovanje mladih v vzponu in iz tega razloga je potrebno okrepiti mladinski sektor ter prostovoljno aktivno udejstvovanje mladih. V prihodnje se bo pripravil tudi akcijski načrt za izvajanje ukrepov za okrevanje in odpornost, ki mu bo v jesenskih mesecih sledil tudi posvet. 

Priporočila »Youth work recovery konference«, ki je potekala ob podpori nacionalnih agencij programa Eramus+:Mladina in Evropska solidarnostna enota, smo predstavili tudi na drugem vmesnem srečanju strokovne delovne skupine za uresničevanje evropske agende o kakovosti mladinskega dela. Z Uradom RS za mladino, ki je koordinator strokovne državne skupine in s predstavniki raziskovalcevmladinskega sektorja in občinami, smo obravnavali Strateški načrt EAMD (Evropske agende o mladinskem delu) v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032, katerega krovni cilj v Sloveniji je, spodbujanje in razvoj kakovosti mladinskega dela ter večanje priznavanja in prepoznavnosti. Urad RS za mladino, v procesu vključevanja mladinskega sektorja v dopolnitev strateškega načrta, vključuje tudi mladinski sektor, saj se zavedajo pomena razvoja mladinskega dela v prihodnje. O zaključnem strateškem dokumentu in realizaciji le tega, bo mogoče razpravljati na naslednji konferenci v jeseni.

O nastanku strateškega načrta in operativnem načrtu, več tudi na prvi novici iz meseca aprila: https://www.mlad.si/blog/kakovost-mladinskega-dela-za-povecanje-sredstev/