Okolje in trajnost

Okrogla miza: Odnos mladih do odpadkov

10. 7. 2020 avtor: Center eksperimentov Maribor

V sredini junija so v Centru za eksperimente (EKTC) Maribor gostili skupino mladih študentov, s katerimi so organizirali okroglo mizo na temo ravnanja z odpadki z naslovom “Odnos mladih do odpadkov”.

Govorili so o številnih problemih, s katerimi se sooča naša družba in jih bo potrebno slej ko prej rešiti, če si žellimo svetlo prihodnost. Člani okrogle mize so izpostavili veliko problemov in napak, ki jih opazijo skoraj vsak dan, kot je nedoslednost ljudi pri ločevanju odpadkov. Še bolj nesprejemljivo je, da nekateri ljudje smeti odlagajo na divjih odlagališčih ali drugje po naravi. Ljudi s takšnim načinom ravnanja z odpadki je potrebno jasno opozoriti na njihovo dejanje, kar pa ni rečeno, da bodo upoštevali. Na okrogli mizi so se mladi  strinjali, da bi na tem področju morale obstajati višje kazni in večji nadzor ter posledično dosledno kaznovanje.

Mlade je zanimalo tudi o trajnostnem in t.i. “zero-waste” načinu življenja, kjer bi človek proizvedel nič odpadkov. Nekateri izmed članov že poskušajo živeti na tak način, a priznavajo, da je zelo težko, saj je tak način življenja precej drag. Velikokrat ovira predstavlja tudi premalo znanja na določenih področjih, da bi recimo za res vedeli, ali je neko čistilo, ki se deklarira kot okolju prijazno, res toliko boljše od ostalih produktov.

Ob koncu so prišli do sklepa, da bo treba za okolje še veliko postoriti: predvsem je potrebno sodelovanje in pa sprememba naše mentalitete ter načina življenja. Ocenjujejo, da pri mladih generacijah ta volja obstaja, tako da je potrebna le zagnanost in pozitivna naravnanost za naprej.

Vir: Center eksperimentov Maribor