Okolje in trajnost

Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost

16. 6. 2020 avtor: Uredništvo

15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca je imela naslov Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost. Konferenco je organiziral IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in s številnimi podpornimi partnerji, vključno z mednarodnimi znanstvenimi akademijami. 

50 avtorjev se je s svojimi avtorskimi prispevki predstavilo več kot 70 udeležencem (na spletu) na temo osebne in družbene odgovornosti za trajnostno prihodnost. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, je bila častna pokroviteljica konference. Konferenco so aktivno soustvarjali tudi mladi.

Teme konference so bile razdeljene na štiri tematska področja: osebna odgovornost – odgovornost do sebe kot dela družbe, družbena odgovornost podjetij (DOP), trajnostna prihodnost družbe in njenega okolja ter področje mladih, starejših in družbene odgovornosti. Skupna nit je bila iskanje ravnovesja v človekovem odnosu do okolja, družbe, ustvarjanja in potrošnje, pod odgovornim upravljanjem razvoja družbe in posameznikov v luči Zelenega sporazuma EU in Agende Združenih narodov 2030: Spremenimo svet s 17 cilji trajnostnega razvoja

Navajamo nekaj zaključkov, ki so jih avtorji prepoznali kot ključne: 

Konferenca je vključevala delavnico, ki jo je organiziral IASCYS (Mednarodna akademija za sistemske in kibernetske znanosti), ki je obravnavala kibernetsko-sistemski pristop h globalnim družbeno-ekonomskim in trajnostnim krizam, povezanim s COVID 19.

Zborniki vseh 15-tih konferenc IRDO so na voljo brezplačno na tem spletnem mestu, delovni osnutek letošnjega zbornika pa je dosegljiv tukaj.

Vir in foto: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti