Vključenost

Osredotočeni na mlade

6. 12. 2019 avtor: Uredništvo

V začetku novembra so se zaposleni na Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina skupaj s člani Mladinskega sveta Ajdovščina udeležili mednarodnega izobraževanja v Litvi. Prvo v sklopu dveh izobraževanj je potekalo v okviru Erasmus+ projekta z naslovom “Osredotočeni na mlade” (“Focus on youth”), katerega partnerska organizacija je med drugimi tudi Inštitut za mladinsko politiko.

V 18 mesecev dolgem projektu sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja in javni organi povezani z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem iz Litve, Norveške, Portugalske, Poljske in Slovenije.

Udeležba na tovrstnih usposabljanjih je za mlade in mladinske delavce izjemnega pomena, saj mednarodna izobraževanja in usposabljanja udeležencem odpirajo nove priložnosti za študij in nadgradnjo svojih kompetenc ter znanj, kar posledično omogoča tudi razvoj evropske identitete, hkrati pa pripomore k dvigu kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacijo institucij ter razvoj družbenih inovacij.

Glavni cilj izobraževanja pod naslovom “Osredotočeni na mlade: Storitveno oblikovanje in soustvarjanje” (»Focus on youth: Service design and co-creation«), je bil razvoj kompetenc s področja storitvenega oblikovanja in soustvarjanja, participacije ter fasilitacije. Poleg tega so se udeleženci naučili številnih novih načinov dela z mladimi, metod neformalnega izobraževanja, vizualnega oziroma grafičnega oblikovanja in nove načine, kako pripraviti navdihujoče in podporno okolje za mlade. Med deljenjem izkušenj in praks so spoznali, da so izzivi s katerimi se srečujejo pri delu z mladimi v večini evropskih držav podobni in jih je lažje premagati z uporabo najnovejših metod.

Aktivnosti v sklopu izobraževanja prinašajo dolgoročne pozitivne učinke za sodelujoče organizacije kot tudi za posameznike, ki so neposredno ali posredno povezani s sodelujočimi organizacijami. Prostočasne aktivnosti, ki so potekale tekom usposabljanja pa so omogočale tudi raziskovanje Litve in spoznavanje ostalih držav ter kultur iz katerih prihajajo udeleženci, sklepanje novih poznanstev in ustvarjanje načrtov za prihodnost.

Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus + 
Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina