Prostovoljstvo

Otvoritev novega projekta: »ImProve your Impact«

17. 7. 2020 avtor: Uredništvo

Na Zavodu Voluntariat so pretekli mesec otvorili nov projekt z naslovom: »ImProve your Impact«!

Namen projekta ImProve your Impact je prispevati k merjenju učinkov in priznavanju vpliva prostovoljskih/mladinskih dejavnosti na razvoj zmogljivosti mladih. Vključene nevladne organizacije (NGO) – Zavod Voluntariat, Inex-SDA in Young Researchers of Serbia (YRS) si s svojim rednim delom prizadevajo za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela.

Preko dveh projektov Erasmus+, na katerih so bili v partnerstvu z Inex, so razvili spletno aplikacijo IM-PROVE, ki pretvarja oprijemljive izkušnje prostovoljcev v kompetence. Med drugim so spletno aplikacijo posodobili v osnovno mobilno različico ter jo povezali z YouthpassomEuropassom in učnimi značkami BadgeCraft platforme. V letošnjem letu pa so izvedli še obisk izvedljivosti ter vsi trije projektni partnerji skupaj zasnovali projekt ImProve your Impact.

Odkrili so dodatni potencial IM-PROVE aplikacije, ki bo vsebinsko in tehnično nadgrajena in primerna za vse tri sodelujoče mednarodne prostovoljske mreže (SCIAlliance in CCIVS), kot tudi za širši nabor projektno usmerjenih prostovoljskih in mladinskih organizacij, sedaj tudi na nacionalni ravni.

Cilji predlaganega projekta so:

V projekt bodo vključili čim širši krog deležnikov s fokusom na sledečih profilih: taborovodje, mladinski delavci in prostovoljci, ki delajo z mladimi, uporabniki zdajšnje aplikacije, nacionalni in mednarodni deležniki (lokalni in nacionalni odločevalci, izobraževalne ustanove, podjetja, prostovoljske mreže, nevladne organizacije, druga društva in organizacije).

Aplikacija ImProve je na voljo za iOS tukaj.

Za dodatna vprašanja o projektu so vam na voljo tukaj.

Vir: Zavod Voluntariat
Foto: freepik