Vključenost

Ozaveščanje otrok in mladostnikov o trgovini z ljudmi

22. 4. 2022 avtor: Uredništvo
Ozaveščanje otrok in mladostnikov o trgovini z ljudmi

Uslužbenci notranjega ministrstva v sklopu preventivnega delovanja po celotni Sloveniji aktivno izvajajo delavnice ozaveščanja osnovnošolcev in srednješolcev o trgovini z ljudmi.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je v Akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje od 2021–2022 kot eno od temeljnih nalog v sklopu preventivnega delovanja predvidela tudi sistematično ozaveščanje otrok in mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah o pojavu trgovine z ljudmi.

Glavni namen delavnic je otroke in mladostnike ozavestiti o nevarnostih trgovine z ljudmi in načinih novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustrezno ukrepanje in samozaščitno vedenje. Pomembno je, da se otroci in mladostniki, ki sodijo v posebej ranljivo kategorijo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, zavedajo, da so različnim oblikam izkoriščanja lahko izpostavljeni tako dekleta kot tudi fantje.

Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko otroci zaradi sodobnega načina življenja in epidemije vedno več časa preživijo pred računalnikom in na spletu. Dandanes je kar 75 % žrtev trgovine z ljudmi oglaševanih prek najrazličnejših socialnih platform in spletnih strani, zato je ozaveščanje mladih pomembno za ozaveščanje možnih žrtev trgovine z ljudmi in morebitnih bodočih uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovanja.

Nosilec aktivnosti, to je Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve, želi na podlagi triletnega izvedbenega načrta obiskati vse osnovne in srednje šole v Sloveniji.

Delavnica o trgovini z ljudmi traja eno šolsko uro, ciljna skupina pa so učenci 9. razredov osnovnih šol in dijaki 2. letnikov srednjih šol. Predavatelji so področni strokovnjaki, ki so vključeni v ključne aktivnosti na področju boja proti trgovini z ljudmi tako na državni kot tudi mednarodni ravni. Delavnica poleg splošne predstavitve problematike in oblik trgovine z ljudmi, vključuje tudi prikaz video vsebin in izvedbo praktičnih nalog, na podlagi katerih učenci oziroma dijaki prepoznavajo različne vloge trgovcev in oblike izkoriščanja.

V letošnjem šolskem letu 2021/2022 delavnice potekajo v osnovnih šolah Podravske, Pomurske, Koroške in Savinjske regije ter v srednjih šolah Obalno-kraške, Notranjske, Jugovzhodne in Posavske regije. Do 13. 4. 2022 smo izvedli 23 delavnic na osnovnih šolah in 29 delavnic na srednjih šolah, v katere je bilo vključenih skupaj blizu 900 učencev. Odziv vodstva šol, na katerih smo izvedli delavnice, je zelo pozitiven, izkazan pa je bil tudi interes za izvedbo tovrstnega predavanja za starše.

Prihodnje šolsko leto 2022/2023 bodo predavatelji obiskali osnovne šole Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriške in Zasavske regije ter srednje šole Podravske, Pomurske, Koroške in Savinjske regije. V šolskem letu 2023/2024 sledijo še osnovne šole Obalno-kraške, Notranjske, Jugovzhodne in Posavske regije ter srednje šole Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriške in Zasavske regije.

Kako se prijavim na delavnico?

Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve bodo za izvedbo delavnic kontaktirali posamezne osnovne in srednje šole po vnaprej določenem načrtu, razdeljenem po regijah. Na brezplačno delavnico pa se lahko prijavite tudi sami, tako da pošljete sporočilo z vašimi kontaktnimi podatki na elektronski naslov spbtl.mnz@gov.si in se dogovorite za termin izvedbe delavnice. V primeru dodatnih vprašanj lahko pokličite na telefonsko številko 01 428 41 86.

Ozadje

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav je eden od ključnih dejavnikov trgovine z ljudmi revščina, pa je zmotno prepričanje, da je pojav prisoten le v revnejših državah. Problematika je prisotna tudi v Evropi, zato je preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ena od prednostnih nalog Evropske unije.

V Sloveniji je policija v letu 2021 obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in pri tem identificirala 40 žrtev tega kaznivega dejanja. Ker je prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje trgovine z ljudmi izjemno zahtevno, je v boju proti temu pojavu ključnega pomena preventivno delovanje.