Okolje in trajnost

Ozelenitev Celjskega mladinskega centra

27. 7. 2022 avtor: Celjski mladinski center

V ponedeljek, 4. julija 2022 so v Celjskem mladinskem centru poskrbeli za »Ozelenitev Celjskega mladinskega centra«. Ozelenitev so izvedli kot zaključno akcijo projekta “Lokalne pobude za cilje mladih EU”, ki so ga izvajali v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa v sklopu evropskega leta mladih . Pobudniki akcije so bili mladi, ki so marca na delavnici, na kateri so se spoznali z evropskimi cilji mladih oblikovali idejo, kako ustvariti bolj zeleno in trajnostno okolje ter le to predstavili odločevalcem.

Tako so mladinski delavci in mladi pobudniki v okolici Celjskega mladinskega centra zasadili 8 Lovorikovcev in 8 Fotinij. Dodali pa so tudi še nekaj zelišč v že obstoječe visoke grede.

Vodilo mladih je bilo predvsem misel na boljši jutri, saj je s povečanjem zasajenih in zelenih površin v mestih mogoče znižati temperaturo ozračja ter s tem zmanjšati porabo energije (klimatske naprave), izboljšati čistočo zraka ter ohranjati in povečati biotsko pestrost.