Digitalizacija / Okolje in trajnost

Pasti in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost

10. 9. 2020 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in številnimi podpornimi partnerji vabi k pripravi znanstvenih, strokovnih in poslovnih prispevkov na temo pasti in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost. 16. IRDO mednarodno znanstveno-poslovna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa bo tako potekala 10. in 11. junija 2021 v prostorih Univerze v Mariboru in virtualno.

K oddaji povzetkov avtorskih prispevkov organizatorji do 10. novembra 2020 vabijo znanstvenike, menedžerje, strokovnjake iz različnih področij, vodje oddelkov, učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah, raziskovalce, vodje iz podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, študente, mladinske delavce, mladinske organizacije, oblikovalce javnega mnenja in druge.

Doslej se je konference vsako leto udeležilo od 50 do 150 udeležencev, predstavlja pa pomemben prispevek različnih avtorjev k znanosti in stroki. Zborniki dosedanjih 15-ih konferenc so javnosti brezplačno dostopni na spletni strani inštituta IRDO, vire za svoje delo pa iz njih črpajo tako študenti, kot učitelji in drugi raziskovalci, strokovnjaki ter menedžerji. Zborniki dosedanjih konferenc so brezplačno dosegljivi tukaj.

»Poglavitna tema konference za naslednje leto je digitalizacija. Organizatorji vabimo avtorje prispevkov, da le-te osvetlijo iz več vidikov obravnave, potrebnih za ustvarjenje sinergije med temami. Ti vidiki so: posameznik, organizacije, okolje, družba (lokalna in mednarodna), gospodarstvo. K sodelovanju vabimo kot avtorje prispevkov tako znanstvenike, strokovnjake, poslovneže, kot tudi mlade ter druge posameznike,« o konferenci v nagovoru vabila avtorjem med drugim pove zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej, predsednik programskega odbora konference.

Vir: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Foto: pixabay