Izobraževanje

Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje

20. 2. 2020 avtor: Uredništvo

Zavod BOB je v okviru projekta PYLE, strateškega partnerstva med organizacijami Zavod Bob (Slovenija), Center for Youth Activism CYA Krik (Makedonija) ter Volunterski center Istra (Hrvaška), katerega glavni namen je bil razvoj novih, inovativnih in komplementarnih orodij in modelov za krepitev zmogljivosti učencev ter za spodbujanje samozaposlitve mladih v zgodnji odraslosti, oblikoval Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje. Predstavljene so v tem dokumentu, poskušajo pa nadgraditi že obstoječi program PRiKAZ s pomočjo emancipacijske teorije in prakse.

Projekt je naslavljal problematiko visoke stopnje brezposelnosti mladih odraslih v regiji nekdanjih jugoslovanskih držav in vzpostavlil program mentorske podpore (PRiKAZ – program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve) za opolnomočenje glavne ciljne skupine – brezposelnih mladih odraslih (socialno ogroženih, nemotiviranih, neaktivnih, nizko-kvalificiranih, brez izkušenj, pa tudi brezposelnih diplomiranih študentov, zlasti iz družboslovnih in humanističnih smeri). PYLE je prispeval inovativne rešitve na področju izobraževanja odraslih in si prizadeval najti način, kako lahko, tako visoko kot nizko izobraženi mladi odrasli, izstopijo iz začaranega kroga sodobne brezposelnosti (nezaposljivosti).

Vir in foto: Zavod BOB