Mladinski sektor

Pestro dogajanje v Mladinskem centru Celje

31. 8. 2022 avtor: Celjski mladinski center

Mladinsko delo je področje, ki zahteva nenehno izboljševanje in inovacije, da bi podprlo dinamične in živahne potrebe svoje ciljne skupine – mladih. In ravno to počnejo v Celjskem mladinskem centru, kjer so med poletjem izvedli 4 usposabljanja in 1 zaključno konferenco. 

»Spread the Game«

Celjski mladinski center je projektni partner pri projektu »Spread the Game«, ki spada pod Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks – Strateška partnerstva na področju mladine. Projektni konzorcij tvorijo štiri organizacije iz Italije, Grčije, Španije in Slovenije. 

Cilj projekta »Spread the Game« je analizirati dobre prakse, metode in orodja, ki omogočajo še bolj privlačno in učinkovito delo v svetu neprofitnih organizacij ali pri delu z mladimi. S projektom želimo vsem, ki delajo z mladimi z motnjami v psihičnem in fizičnem razvoju, omogočiti nabor različnih aktivnosti, iger, delavnic, metod in orodij, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu. Več informacij je na voljo na spletni strani projekta.

V sklopu projekta so izvedli usposaobljanje za mladinske delavce v Barceloni in Palermu. 

»Storytelling for youth work«

Celjski mladinski center je projektni partner pri projektu »Storytelling for Youth Work« (Pripovedovanje zgodb za mladinsko delo), ki spada pod Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks – Strateška partnerstva na področju mladine. Projektni konzorcij tvori pet organizacij iz Avstrije, Bolgarije, Grčije, Srbije in Slovenije. 

Pripovedovanje zgodb močno in pozitivno vpliva na življenje mladih, saj postane dragoceno orodje za vzpostavljanje odnosov, ki mlade spodbuja in jim pomaga. Skozi projekt je naš konzorcij obravnaval potrebe mladih in podpiral njihovo dobro počutje, njihov razvoj in rast; z željo omogočiti mladim, da se povežejo med seboj ter vodijo zdravo in zavestno življenje. Več informacij o projektu, njegovih ciljih in rezultatih, lahko najdete na spletni strani projekta.

DiARC

Projekt DiARC, v katerem sodeluje Celjski mladinski center, združuje prizadevanja štirih partnerjev, ki zastopajo dve glavni regiji Evrope – zahodno (Združeno kraljestvo, Belgija) in jugovzhodno (Bolgarija in Slovenija).

Izhodišče našega sodelovanja je podpora mladim, da postanejo bolj odporni pri reševanju negativnega vpliva Covid-19 in podobnih kriz v prihodnosti, pri tem pa bi radi podprli predvsem umetnike, na katere je pandemija še posebej negativno vplivala, pri pridobivanju priložnosti za alternativno zaposlitev.

Več o samih ciljih in rezultatih projekta, lahko preberete na spletni strani projekta.

»Mladi zEKO«

Celjski mladinski center je kot partner vključen v vrsto različnih mednarodnih projektov. Med njimi je tudi projekt »Mladi zEKO« (»Young wECO«), v katerem sodelujejo partnerji iz Slovenije (Zavod Burja; Celjski mladinski center), Hrvaške (Likovni centar Vivoda, Zagreb) in Srbije (Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec, Tavankut).

S projektom želijo mlade aktivno vključiti v varstvo okolja. Za dosego tega cilja pa uporabljajo umetniški in kreativni pristop, skozi katerega bodo mladi in mladinski delavci spoznavali pomen recikliranja in uporabe odpadkov v umetnosti. Partnerstvo si tako prizadeva ozaveščati mlade o pomenu ekologije, recikliranja in ponovne uporabe ter ustvarjanja uporabnih ali umetniških izdelkov iz materiala, ki bi sicer končal med odpadki.