Mladinsko delo / Zabava in prosti čas

Ploščad pred MC Skupaj v skupnosti v ljubljanskih Dravljah je pokala od mladosti

25. 5. 2023 avtor: Zavod MISSS
kolaž mladosti

Za nami je uspešen dogodek – že 7. Kolaž mladosti. Na Zavodu MISSS smo v mladinskem centru Skupaj v skupnosti skupaj z mladinskimi delavci, mladinskimi voditelji, obiskovalci, prostovoljci in sodelujočimi organizacijami, kljub malo bolj sivemu vremenu, pričarali odlično vzdušje. Skupaj smo tako pripomogli k večji prepoznavnosti mladinskega dela,  pomembnosti mladinskih delavcev in vpliva na mlade v lokalnem okolju, kar je tudi namen akcije #OdmevMladosti.

Kako se je vse začelo?

Leta 2016 smo 25. maja praznovali odprtje dnevnega centra za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti. Nekoč se je na ta dan praznovala mladost (Dan mladosti) in danes, s Kolažem mladosti, pravzaprav  prav tako praznujemo mladost – v ožjem in širšem pomenu besede. Leta 2016 je otvoritev centra potekala v okviru Tedna mladih v Ljubljani med 25.5. in 2.6., sodelovalo pa je več različnih organizacij s področja mladinskega dela, vsaka s svojim dogodkom. Takrat je naš direktor, gospod Matjaž Medvešek, dejal:

»Kot vse dobre ideje, se je tudi ta rodila na hitro, pred kratkim in ob kavi.« 

In zaključil:

»Ideja ima ambicijo prerasti v tradicionalni vsakoletni festival mladih, praznovanje mladosti, preverjanje dela in trdnosti medsebojnih vezi, obravnavi aktualnih vsebin in sporočanju mladim, da smo preprosto tu, da lahko računajo na nas. Sporočilo bomo prenašali tudi odgovornim za delo z mladimi. Tudi oni lahko računajo na nas…in mi na njih.«

Tako vsako leto v mesecu maju organiziramo skupnostni dogodek Kolaž mladosti, s katerim združujemo mlade, mladinske delavce in delavke, prostovoljce, zaposlene, stanovalce okoliških blokov, organizacije v bližnji in širši okolici, starše in druge na prijeten in zabaven način, ob raznolikih aktivnostih, v sproščenem vzdušju.

Vse to je, in tudi delovanje centra Skupaj v skupnosti, mogoče zaradi podpore Ministrstva za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti in Mestne občine Ljubljana, Urada za mladino, naših prostovoljcev, mladih, ki nas obiskujejo in s katerimi soustvarjamo, organizacij, s katerimi sodelujemo in drugih podpornikov in donatorjev.

Zakaj Kolaž mladosti?

Namen dogodka je:

Kaj se je dogajalo na letošnjem Kolažu mladosti?

Na letošnjem dogodku smo obiskovalcem ponudili različne aktivnosti: frizersko delavnico FrizeRaj (v sodelovanju s Srednjo frizersko šolo Ljubljana), Ustvarjalnico (v sodelovanju z DCA Kunaverjeva), delavnico ustvarjanja z Baloni (v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dravlje), skavtsko delavnico (v sodelovanju s skavti iz Steg Ljubljana 3), predstavitev MISSS-ovega programa POMP s POMP up the jam (v sodelovanju z udeleženkami tečaja slovenskega jezika in medkulturnega povezovanja), športni delavnici Lacrosse in ŽogoBrc, štafetne igre, zabavo z milnimi mehurčki in ustvarjalno delavnico, kulturni program z nastopi naših mladih, informativno stojnico, stojnico s prigrizki in pijačo in stojnico z nagradami.

V letošnjem letu smo sodelovali s še več organizacijami v lokalnem okolju, kot v preteklem letu, obiskala pa nas je tudi predsednica Sveta ČS Dravlje Tjaša Franko Peruzzi. Tako s takšnimi dogodki ne povezujemo le mladih med seboj in z nami, ampak tudi z drugimi organizacijami (mladinskimi in drugimi). Prav tako pa se s takšnimi dogodki med seboj mrežimo tudi organizacije, ki vsaka na svoj način, še bolj pa skupaj, nudimo pomoč, podporo, varno in prijetno okolje za preživljanje časa mladim v naši ožji in širši okolici.


Kolaž mladosti 2023

Na podlagi analize in refleksije podatkov poročila iz digitalnega orodja Logbook se je našega dogodka udeležilo 44 mladih, kar je 10 % vseh mladih med 10. in 29. letom, ki so nas obiskali od 1. 1. 2023 dalje. Za še večji obisk mladih bomo naslednje leto več časa usmerili v promocijo dogodka in sam načrt promocijskih aktivnosti ter dodali nove aktivnosti.

Cilj skupnostnega dogodka je v lokalnem okolju ponuditi dogodek, ki je  soustvarjen skupaj z mladimi in za mlade. Obiskalo nas je 29 deklet in 15 fantov, starih od 10 do 29 let (66 % deklet in 34 % fantov). Tudi drugače mladinski center obiskuje več deklet kot fantov (53 % deklet in 47 % fantov), kar prav za prav niti ni presenetljivo, saj je, glede na statistične podatke Statističnega urada Republike Slovenije v letu 2022 (podatki za leto 2023 še niso na voljo), v Ljubljani živelo več žensk kot moških (51 % žensk in 49 % moških).  Fasilitiralo je 16 mladih, ki so fasilitirali  vsak po 4 ure (15 deklet in 1 fant). Dogodek je poleg 44 mladih iz naše ciljne skupine obiskalo še približno 60 ljudi (otrok, staršev, okoliških stanovalcev).

Projektna skupina

V projektni skupini (drugače je sodelovalo več mladih) je sodelovalo 6 mladih deklet.  Sodelovale so v vseh fazah projekta, od ideje do evalvacije. Njihove naloge/njihovo delo je obsegalo: oblikovanje ideje, načrtovanje poteka dogodka z vsemi spremljevalnimi nalogami in aktivnostmi (donacije, medijska prisotnost, oblikovanje širše delovne skupine, vključevanje zunanjih izvajalcev, vključevanje obiskovalcev, informiranje lokalne okolice…), priprava na izvedbo, izvedba aktivnosti ter evalvacija dogodka (ustna ter Logbookov KEKS-vprašalnik)

Mladinske voditeljice
Mladinske voditeljice

Na podlagi podatkov iz poročila iz digitalnega orodja za beleženje mladinskega dela Logbook je projektna skupina izvedla 7 aktivnosti, v sam projekt pa so mladinske voditeljice vložile skoraj 25 ur. Fasilitiranih je bilo 96% ur aktivnosti, kar pomeni, da so aktivno sodelovale in bile vključene v vse faze projekta. Namen projektne skupine je bil, da sam projekt od ideje do evalvacije vodijo mladinske delavke iz naše ciljne skupine, kar nam je tudi uspeli, saj so stare med 20 in 25 let.

Na podlagi rezultatov evalvacijskega vprašalnika iz digitalnega orodja Logbook je kazalnik stopnje participacije 94 %, saj so mladinske voditeljice sodelovale pri oblikovanju ideje, načrtovanju projekta, pridobivanju donacijskih sredstev za projekt, pri pripravah, pri izvajanju aktivnosti projekta ter evalvaciji projekta. Njihova izkušnja sodelovanja je bila zelo dobra, saj so vse odgovorile, da je bilo vzdušje v skupini dobro, da so prispevale svoje ideje, bile upoštevane in slišane tako v skupini kot iz strani zaposlenih. Vse so odgovorile, da so se s sodelovanjem v skupini naučile nekaj novega, tako so vse razvile nove oziroma krepile že pridobljene kompetence. Največ jih je odgovorilo, da so pridobile nova znanja pri načrtovanju in odgovornosti, 83 % jih je povedalo, da so se izboljšale na področjih prevzemanja odgovornosti, ustvarjalnosti in razvijanja novih idej in sodelovanju. Dve tretjini mladih je odgovorilo, da so pridobile nove izkušnje pri podpori in pomoči drugim, 50 % pa do so postale boljše v kritičnem mišljenju. Vse menijo, da so zaradi sodelovanja v skupini bolj samozavestne. Dve tretjini jih meni, da so bolj pozorne nase in na svoje vedenje, 50 % pa, da so bolj pozitivno naravnane in imajo manj predsodkov do drugih. Manj kot 50 % jih je odgovorilo, da si zaradi sodelovanja v skupini upajo stvari, ki si jih prej niso in se bolj zanimajo za dogajanje v družbi. 

Po mnenju Ize so dolgoročni učinki na mlade sledeči:

»Mladi, ki so sicer različnih starosti, krepijo neke socialne sposobnosti, delo v skupini, krepi se njihova samozavest, delajo na kreativnosti…«

Tina pa je ob evalvaciji, ki smo jo izvedli po dogodku, dodala:

»Prireditev je povezala vse generacije.«

Za konec (ki to v resnici ni)

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim organizacijam: Srednji frizerski šoli Ljubljana, DCA Kunaverjeva, Društvu prijateljev mladine Dravlje, skavtom Steg Ljubljana 3 in donatorjem, prostovoljcem, mladinskim delavcem in mladinskem voditeljem, mladim, vsem obiskovalcem ter našim podpornikom na MDDSZ in MOL.


Se vidimo prihodnje leto na že 8. Kolažu mladosti. Vabljeni v naš mladinski center, zato spremljajte našo FB stran.