Neformalno izobraževanje

Po duhovnost v Barcelono

4. 4. 2023 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
taborniki

»/…/ da bom sprejel duhovno resničnost, jo razvijal …« se glasi del taborniške prisege. In tako ni dvoma, da je področje duhovnosti pomemben element taborništva in taborniške vzgoje. In ne samo v Sloveniji, pomen duhovnosti poudarja tudi WOSM, Svetovna organizacija skavtskega gibanja, katere članica je Zveza tabornikov Slovenije. Da bi pridobile novo znanje in delile lastne izkušnje, smo se v februarju 2023 tri članice ZTS iz različnih rodov odpravile na usposabljanje Signifo 2, ki je potekalo v Barceloni.

Dogodek je organiziral Spiriteco. Spiriteco je mreža članic WOSM in WAGGGS, ki podpira razvoj duhovne razsežnosti na skavtskih načelih. S projektom Signifo 2 so želeli vodnikom in drugim izvajalcem programa širom Evrope omogočiti usposabljanje za to, kako duhovno razsežnost vključevati v taborniške dejavnosti. Spiriteco si namreč prizadeva za ustvarjanje priložnosti, da bi imel vsak skavt in vsak tabornik možnost, da se opredeli in razvija svojo osebno duhovno pot s pomočjo dialoga. To lahko namreč pomembno prispeva k izgradnji vrednostnega sistema mladih oseb ter nas spodbuja k razmišljanju o nas samih in našem odnosu z drugimi.

""
Fotografija: Arhiv dogodka Signifo 2

Kmalu potem, ko smo v Barceloni užile prve žarke skoraj spomladanskega sonca, smo se udeleženke iz Slovenije že igrale “samuraje ” v krogu in si poskušale zapomniti imena soudeležencev iz Belgije, Romunije, Italije in Katalonije. Glede na to, da smo udeleženci skupaj uradno preživeli manj kot 48 ur, nas natrpan urnik ne more presenetiti. Usposabljanje je vključevalo tako praktične dejavnosti s področja duhovnosti kot tudi pogovor in refleksijo teh dejavnosti.

Prvi dan smo nekaj časa posvetili razmišljanju o specifikah različnih starostnih skupin in temu, katere vrste aktivnosti so primerne za določeno starostno vejo. Pri izbiri in prilagoditvi dejavnosti je treba upoštevati razvojno stopnjo udeležencev, saj lahko le tako dosežemo, da se bodo ti počutili varno in razumljeno, hkrati pa bodo tako lahko lasten odnos do duhovnosti začeli razvijati postopoma.

""
Fotografija: Arhiv dogodka Signifo 2

V nedeljo pa je bila osrednja aktivnost tržnica, v okviru katere so organizatorji predstavili raznovrstne tipe aktivnosti. Nekatere dejavnosti smo slovenska dekleta že poznala, mnogo izmed njih pa je bilo novih. Predstavljene so bile tako aktivnosti, ki temeljijo na izmenjavi mnenj in pogovorih, takšne, ki se osredotočajo na individualno delo posameznika, pa tudi takšne, ki vključujejo fizično akcijo. Tako je lahko vsak udeleženec našel nekaj, kar je bilo tudi njemu osebno najbližje.

Seveda pa ne moremo mimo sobotnega večera, ko smo se odpravili v središče prestolnice Katalonije. Odšli smo na mobilno orientacijo, ki nas je skozi izzive vodila med različnimi znamenitostmi, naš cilj pa je bila katalonska restavracija, kjer smo sedli k skupni večerji. Naj povem le, da smo se vsi zabavali s tradicionalno pripravljenimi zelenimi čebulami, imenovanimi calçot, ki smo se jih učili jesti na prav poseben način. Ves večer je bil odlična priložnost, da poleg področja duhovnosti bolje spoznamo tudi drug drugega in v kratkem času vikenda v imenik taborniških prijateljev dodamo nova imena.

""
Fotografija: Arhiv dogodka Signifo 2

Ker pa znanje pomeni nič, če ga ne delimo, k opisu naše intenzivne izkušnje prilagamo tudi nekaj idej za pokušino. Aktivnosti so aplikativne na vse oblike dela z otroki in mladimi, pri katerih se želimo zbližati z drugimi in sami s seboj.

Tla so lava

Prilagojena poznana igra spodbuja razmišljanje, skupinsko delo in tudi domišljijo. Cilj igre je, da celotna skupina prečka prostor od ene točke do druge s pomočjo dveh listov časopisnega papirja. Med potjo se oseba ne sme neposredno dotikati tal, papir pa služi kot podloga. Ko se oseba, ki je prečkala prostor, dotakne določenega elementa na nasprotni strani, je rešena in lahko stopi na tla. Kako se boste rešili vsi člani skupine? Igro lahko popestrite tako, da prilagodite število in velikost listov ali pa omejite čas.

Neenakost

Sedimo v krogu z zaprtimi očmi. Voditelj aktivnosti bere izjave, ki so povezane s tematiko neenakosti in privilegijev med nami. Primeri izjav so: »Bojim se, da moj videz vpliva na karierne priložnosti.«; »Če zbolim, si morda ne bom mogel privoščiti zdravljenja.«; »V skupini so moji predlogi pogosto preslišani brez utemeljenega vzroka.« Po vsaki prebrani izjavi osebe v krogu, ki se z izjavo strinjajo, dvignejo roko. Voditelj igre ali pomočnik na obraz nalepi nalepko (ali drugi dogovorjeni del telesa). Postopek ponovimo po vsaki prebrani izjavi. Ko izjav ni več, udeležence prosimo, da počasi odprejo oči. Aktivnost lahko vodi v pogovor o družbenih neenakostih, ki so postavljene na različnih temeljih. Ker je pomembno, da se udeleženci počutijo varno, vsem omogočimo, da se v primeru stiske lahko odmaknejo.

Predstavi svojega “duha”

Dejavnost je namenjena posameznikom. Globoko vdihni in se predstavi (svojo osebnost, vrednote itd.) skozi naravne elemente. Pomagaš si lahko z naslednjimi vprašanji: “Kateri od štirih elementov (voda, zrak, ogenj, veter) te najbolje predstavlja in zakaj?”; “Kako želiš, da te drugi dojemajo?”; “Predstavljaj si, da si del naravne krajine, kateri del bi bil?”. Sedaj pa si vzemi čas in se predstavi še drugim!

Besedilo so pripravile Iva Slosar, Alja Ločičnik in Alja Dravinec.